Luật bất động sản

Quy định bảo hành đối với nhà chung cư

Quy định bảo hành đối với nhà chung cư

02:16 31/12/2019
Xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường?

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường?

15:01 31/03/2020
Thủ tục phân chia di sản thừa kế khi bán nhà

Thủ tục phân chia di sản thừa kế khi bán nhà

03:16 16/01/2020
4 cách xác định đất có “dính” quy hoạch hay không?

4 cách xác định đất có “dính” quy hoạch hay không?

20:21 01/01/2020
Thủ tục cần biết khi sang nhượng khách sạn

Thủ tục cần biết khi sang nhượng khách sạn

16:29 24/04/2020
Năm 2020, mức phạt nào cho hành vi lấn chiếm đất đai?

Năm 2020, mức phạt nào cho hành vi lấn chiếm đất đai?

02:16 30/12/2019
Diện tích tối thiểu để cấp Sổ đỏ và tách thửa của 63 tỉnh thành năm 2020 là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu để cấp Sổ đỏ và tách thửa của 63 tỉnh thành năm 2020 là bao nhiêu?

15:28 19/02/2020