Luật bất động sản

Thuế phải nộp khi nhận căn hộ trúng giải thưởng

Thuế phải nộp khi nhận căn hộ trúng giải thưởng

07:23 04/03/2020
5 Điểm nổi bật trong Luật xây dựng mới nhất 2020

5 Điểm nổi bật trong Luật xây dựng mới nhất 2020

17:36 23/01/2022
Viết tay mẫu giấy cho tặng đất cho con như thế nào?

Viết tay mẫu giấy cho tặng đất cho con như thế nào?

11:00 18/01/2022
Mẫu biên bản bàn giao công trình mới và chi tiết nhất

Mẫu biên bản bàn giao công trình mới và chi tiết nhất

10:23 11/02/2022
Những rủi ro và thiệt hại khi đứng tên giùm sổ đỏ

Những rủi ro và thiệt hại khi đứng tên giùm sổ đỏ

17:34 25/12/2020