Luật bất động sản

Xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến nhà liền kề xử lý và khắc phục như thế nào?

Xây dựng nhà làm ảnh hưởng đến nhà liền kề xử lý và khắc phục như thế nào?

15:37 14/10/2021
Thủ tục làm sổ đỏ năm 2020?

Thủ tục làm sổ đỏ năm 2020?

16:53 08/02/2020
Mức thu lệ phí xin giấy phép xây dựng

Mức thu lệ phí xin giấy phép xây dựng

05:07 23/03/2020
Sang tên sổ đỏ: 3 mốc thời gian cần nhớ

Sang tên sổ đỏ: 3 mốc thời gian cần nhớ

22:41 13/12/2020