Luật bất động sản

Quy định về cấp sổ đỏ và chuyển nhượng đất giãn dân

Quy định về cấp sổ đỏ và chuyển nhượng đất giãn dân

16:13 30/03/2020
Thủ tục cần biết khi sang nhượng khách sạn

Thủ tục cần biết khi sang nhượng khách sạn

16:29 24/04/2020
Tài sản chung khi kết hôn, vợ, chồng có thể đứng tên riêng không?

Tài sản chung khi kết hôn, vợ, chồng có thể đứng tên riêng không?

17:35 06/04/2020
Có thể sửa sổ đỏ khi thông tin đất không đúng với bản đồ địa chính không?

Có thể sửa sổ đỏ khi thông tin đất không đúng với bản đồ địa chính không?

17:09 09/04/2020