Luật bất động sản

Diện tích tối thiểu để cấp Sổ đỏ và tách thửa của 63 tỉnh thành năm 2020 là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu để cấp Sổ đỏ và tách thửa của 63 tỉnh thành năm 2020 là bao nhiêu?

05:28 20/02/2020
Quy định về cấp sổ đỏ và chuyển nhượng đất giãn dân

Quy định về cấp sổ đỏ và chuyển nhượng đất giãn dân

06:13 31/03/2020
4 hiểu lầm phổ biến về sổ đỏ mà bạn cần biết

4 hiểu lầm phổ biến về sổ đỏ mà bạn cần biết

18:32 21/10/2020
Những điều cần biết về đất dịch vụ

Những điều cần biết về đất dịch vụ

08:23 12/08/2020