Theo quy định của pháp luật, việc công chứng hợp đồng thuê nhà không phải yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lựa chọn công chứng hợp đồng để phòng tránh rủi ro. Dưới đây, bất động sản ODT sẽ chia sẻ với bạn các thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà qua bài viết dưới đây. 

thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Công chứng hợp đồng thuê nhà là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014, công chứng hợp đồng thuê nhà là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng thực tính xác thực, hợp pháp của một hợp đồng thuê nhà nhằm đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà các giấy tờ, văn bản đó bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật hoặc các nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 

Mà hợp đồng thuê nhà thuộc vào trường hợp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng. Tuy nhiên, nếu các bên chưa đủ tin tưởng lẫn nhau, họ vẫn có thể yêu cầu công chứng hợp đồng để phòng tránh rủi ro, tranh chấp xảy ra. Đồng thời, cũng có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra kiện tụng. 

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu 

Điều 42 Luật Công chứng 2014 có quy định "Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản uỷ quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản".

Chính vì vậy, hợp đồng thuê nhà phải được công chứng tại phòng công chứng có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà.

Hồ sơ công chứng hợp đồng thuê nhà 

Theo Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng 2014, khi làm thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà, bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau: 

Đối với bên cho thuê nhà:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
  • Bản sao giấy tờ tuỳ thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu 
  • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân)
  • Hợp đồng uỷ quyền (nếu được uỷ quyền ký hợp đồng cho thuê)
  • Hợp đồng thuê nhà đã soạn sẵn (nếu không thuê văn phòng công chứng soạn thảo)

Đối với bên thuê nhà:

  • Bản sao giấy tờ tuỳ thân: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Khi chuẩn bị hồ sơ công chứng hợp đồng thuê nhà, hai bên cần lưu ý mang theo Phiếu yêu cầu công chứng đã ghi rõ thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm, tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ, thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

Ngoài ra, bản sao của các giấy tờ phải là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có đầy đủ nội dung, chính xác như bản chính. Hai bên cần mang theo bản chính để công chứng viên đối chiếu với bản sao.

Hai bên có thể tự soạn thảo hợp đồng thuê nhà sẵn. Nếu không, bạn có thể nhờ văn phòng công chứng soạn thảo (có thu phí).

thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ và nộp tại văn phòng công chứng có thẩm quyền. Công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ và giải thích quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia hợp đồng. 

Bước 2: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp pháp thì công chứng viên sẽ ghi vào sổ công chứng và tiến hành soạn thảo hợp đồng. Người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng và phải ký trước mặt công chứng viên. Công chứng viên sẽ đối chiếu bản chính của các giấy tờ với bản sao. Cuối cùng, công chứng viên ghi lời chứng, ký và đóng dấu. 

Bước 3: Người yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà đóng phí theo quy định 

Thời hạn công chứng không quá 2 ngày làm việc kể từ khi công chứng viên nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ. Tuy nhiên, trong những trường hợp phức tạp, cần phải xác minh, điều chỉnh thì thời hạn công chứng có thể kéo dài, nhưng không quá 10 ngày.

Mức phí khi công chứng hợp đồng thuê nhà

Căn cứ Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí khi làm thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà như sau (chưa bao gồm phí soạn thảo hợp đồng thuê nhà):

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng (Tổng số tiền thuê) Mức thu (đồng/trường hợp)
Dưới 50 triệu đồng 40.000
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng  80.000
Từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng  0,08% giá trị tài sản, giá trị hợp đồng
Từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 800.000 + 0,06% của giá trị tài sản, giá trị hợp đồng vượt quá 1 tỷ đồng
Từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2 triệu đồng + 0,05% của giá trị tài sản, giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng 3 triệu đồng + 0,04% giá trị tài sản, giá trị hợp đồng vượt quá 5 tỷ đồng
Trên 10 tỷ đồng 5 triệu đồng + 0,03% giá trị tài sản, giá trị hợp đồng vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

Trên đây là toàn bộ những thông tin về thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà. Việc công chứng hợp đồng thuê nhà dù không bắt buộc nhưng có thể giúp quá trình thuê nhà giữa hai bên được diễn ra một cách thuận lợi, tránh rủi ro xảy ra tranh chấp.