Khi cần thay đổi, chỉnh sửa các nội dung, điều khoản trên hợp đồng thì phải thêm phụ lục. Vậy trong lĩnh vực xây dựng, phụ lục hợp đồng quy định như thế nào? Bao gồm những nội dung gì? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ hơn những điều cần biết về mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng là gì?

Những điều cần biết về mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP, mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng là một phần của hợp đồng xây dựng. Đây là dạng văn bản mô tả, giải thích chi tiết hơn về những điều khoản trong hợp đồng chính. Ngoài ra, khi các bên ký kết có thay đổi, điều chỉnh về nội dung và có các điều khoản về thay đổi hợp đồng xây dựng thì sử dụng phụ lục hợp đồng để hoàn thiện theo như thoả thuận

2. Hiệu lực phụ lục hợp đồng xây dựng như thế nào?

Theo quy định của pháp luật, Phụ lục hợp đồng xây dựng có hiệu lực như hợp đồng xây dựng. Nội dung của phụ lục phải tuân theo nội dung của hợp đồng xây dựng chính. Trường hợp phụ lục có điều khoản trái với nội dung trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực (trừ trường hợp các bên đồng ý sửa đổi điều khoản tương ứng trong hợp đồng).

3. Bản mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o——— 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số ................./PLHĐ

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. tại

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY:..........................................................................................................................

Đại diên:............................................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: +84………….………………….… Fax:...........................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Số tài khoản:....................................................................................................................

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY ..........................................................................................................................

Đại diên: ...........................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: …………….………………….… Fax:...............................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Số tài khoản:....................................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ....... về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

 1. ........................................................................................................................................
 2. ........................................................................................................................................
 3. ........................................................................................................................................
 4. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số……………...và có giá trị kể từ ngày ký….....

                           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

4. Nội dung cơ bản phụ lục hợp đồng xây dựng

Một mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng chuẩn phải có đầy đủ những nội dung sau

 • Thông tin các bên giao kết hợp đồng
 • Điều khoản sửa đổi, thay thế, bổ sung
 • Điều khoản ghi nhận các thỏa thuận trong hợp đồng
 • Lý do sửa đổi, thay thế, bổ sung
 • Thời điểm hiệu lực của phụ lục
 • Điều khoản chuyển tiếp và cách áp dụng

Trường hợp phụ lục dùng để điều chỉnh khối lượng trong hợp đồng xây dựng thì không được làm vượt giá gói thầu đã được phê duyệt. Trường hợp phụ lục hợp đồng phát sinh thêm khối lượng cần đảm bảo những nội dung sau:

 • Chi tiết khối lượng phát sinh
 • Tiêu chuẩn về chất lượng công việc phát sinh
 • Giá thành và phương thức thanh toán
 • Thời gian thực hiện
 • Các điều khoản được giữ nguyên
 • Cam kết của các bên

5. Mối quan hệ giữa phụ lục và hợp đồng xây dựng

Theo như định nghĩa đã nói trên thì phụ lục hợp đồng và hợp đồng xây dựng có mối quan hệ khăng khít. Phụ lục hợp đồng có vai trò làm rõ hơn các điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Ngay khi hợp đồng hết hiệu lực thì phụ lục đi kèm cũng bị bô hiệu. Nội dung điều khoản trong phụ lục phải thống nhất với hợp đồng trừ những trường hợp có thỏa thuận riêng. Khi ấy, các bên đồng ý kí kết vào phụ lục cũng có nghĩa đã chấp nhận với sự thay đổi nội dung tương ứng trong hợp đồng.

6. Những lưu ý về phụ lục hợp đồng

Những lưu ý về phụ lục hợp đồng

Hình thức phụ lục hợp đồng: Phụ lục là phần không thể tách rời của hợp đồng. Vì thế nếu hợp đồng có công chứng, chứng thực thì đương nhiên phụ lục hợp đồng cũng phải làm điều tương tự

Nội dung phụ lục hợp đồng: Tùy vào việc chỉnh sửa như thế nào mà nội dung phụ lục hợp đồng sẽ thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên nguyên tắc chung là hiệu lực và nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng. Đồng thời, các điều khoản không được vi phạm pháp luật hay trái đạo đức xã hội.

Các bên giao kết phụ lục: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không lừa dối và đúng thẩm quyền, phạm vi.

7. Các loại phụ lục hợp đồng xây dựng

Thực tế có nhiều cách để phân loại phụ lục hợp đồng xây dựng. Nhưng dựa trên khái niệm thì phụ lục xây dựng gồm 2 loại cơ bản sau:

 • Loại phụ lục hợp đồng xây dựng 1: Đây là loại phụ lục được xây dựng và ban hành cùng thời điểm với hợp đồng. Mục đích của phụ lục này là để quy định cụ thể và chi tiết hơn về công việc, giai đoạn, tiêu chuẩn, chất lượng, số liệu…
 • Loại phụ lục hợp đồng xây dựng 2: Là loại phụ lục được lập sau hợp đồng xây dựng chính nhằm chỉnh sửa, sửa đổi một hoặc nhiều điều khoản. Những nội dung có thể sửa đổi trong phụ lục là xóa bỏ điều khoản, gia hạn hợp đồng, rút ngắn thời hạn, điều chỉnh tăng giảm…

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng của bất động sản ODT. Đừng quên ghé thăm website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật các kiến thức khác về thị trường nhà đất, phong thủy thiết kế, xây dựng nhé