Thông tin quy hoạch

Có nên mua đất trong quy hoạch không?

Có nên mua đất trong quy hoạch không?

01:03 22/09/2020
Vĩnh Long: Phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Vĩnh Long: Phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

15:11 30/10/2020