Thông tin quy hoạch

Sau 8 năm đắp chiếu, dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn giờ ra sao?

Sau 8 năm đắp chiếu, dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn giờ ra sao?

16:13 30/06/2020