Kinh nghiệm thuê

Những đối tượng nào được thuê nhà công vụ?

Những đối tượng nào được thuê nhà công vụ?

21:53 07/11/2020
Những điều khoản cần có trong Hợp đồng thuê nhà

Những điều khoản cần có trong Hợp đồng thuê nhà

05:14 11/03/2020
Nên chọn đầu tư bất động sản theo dòng tiền hay lãi vốn?

Nên chọn đầu tư bất động sản theo dòng tiền hay lãi vốn?

18:29 23/02/2021
Lý giải xu hướng hiện nay: Thuê hơn mua nhà

Lý giải xu hướng hiện nay: Thuê hơn mua nhà

22:26 05/05/2021
7 điểm cần lưu ý khi bàn hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

7 điểm cần lưu ý khi bàn hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

15:46 14/01/2020