Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng).

Quản lý sổ đỏ, sổ hồng mới bằng mã QR

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công khai lấy ý kiến của người dân và các Bộ, ban, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Sau khi lấy ý kiến, Bộ sẽ ban hành Thông tư và đưa vào triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2025.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất. 

Theo đó, Bộ đề xuất thay mã vạch truyền thống trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng mã QR. Ngoài ra, sổ đỏ cũng được rút ngắn từ 4 trang xuống còn 2 trang. Những thông tin nằm ở trang hai và ba trong Giấy chứng nhận cũ sẽ được chuyển sang trang một. 

Cụ thể, trang 1 của Giấy chứng nhận gồm quốc hiệu, quốc huy, mã QR code và tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ. Phía dưới là các mục gồm Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Thông tin thửa đất; Thông tin tài sản gắn liền với đất; Ghi chú; Sơ đồ thửa đất. Phía góc dưới bên phải là địa danh, ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký giấy chứng nhận. Ngoài ra, còn có nội dung lưu ý đối với người được cấp giấy chứng nhận. 

Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các mục như Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận. 

Bất động sản ODT nhận định, việc dùng mã QR trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giúp tra cứu thông tin một cách dễ dàng hơn, đồng thời sẽ tạo thông tin phản hồi để chống hàng giả. Đây cũng là một bước cải tiến mới để phù hợp với sự phát triển chung của quá trình chuyển đổi số cùng với việc nâng cao tính bảo mật, tránh những trường hợp làm giả giấy tờ nhà đất.