Tin tức chung

Trước ngày 30/6 hoàn thành bồi thường dự án metro số 2

Trước ngày 30/6 hoàn thành bồi thường dự án metro số 2

11:54 15/02/2020
Trong tháng 4/2020, khởi công khu tái định cư sân bay Long Thành

Trong tháng 4/2020, khởi công khu tái định cư sân bay Long Thành

00:36 25/02/2020
Tràn lan tình trạng xây dựng trái phép tại huyện Bình Chánh

Tràn lan tình trạng xây dựng trái phép tại huyện Bình Chánh

04:21 08/03/2020
TP.HCM thu hồi các khu đất sử dụng không đúng mục đích

TP.HCM thu hồi các khu đất sử dụng không đúng mục đích

14:18 20/12/2019
TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản

TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản

13:38 21/02/2020
Tổng hợp lãi suất cho vay mua nhà tháng 2/2020

Tổng hợp lãi suất cho vay mua nhà tháng 2/2020

17:00 06/02/2020