Chính sách quản lý

Đồng Nai ban hành Quy định tách thửa đất mới

Đồng Nai ban hành Quy định tách thửa đất mới

20:41 11/06/2020
Quảng Ngãi chấn chỉnh công tác quy hoạch

Quảng Ngãi chấn chỉnh công tác quy hoạch

09:33 25/07/2020
Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cho 6 dự án tại TP.HCM

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cho 6 dự án tại TP.HCM

15:50 26/06/2020
Huyện Bình Chánh kiên quyết xử lý triệt để đầu nậu đất đai

Huyện Bình Chánh kiên quyết xử lý triệt để đầu nậu đất đai

15:41 30/06/2020
Hà Nội giải thể ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

Hà Nội giải thể ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

13:54 02/08/2020
Siết chặt hoạt động tách thửa, chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Siết chặt hoạt động tách thửa, chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

16:12 30/06/2020
Hai thành phố mới tại Bình Dương đã có bảng giá đất

Hai thành phố mới tại Bình Dương đã có bảng giá đất

14:29 18/05/2020
Bất động sản Đà Nẵng đón tin vui

Bất động sản Đà Nẵng đón tin vui

23:30 28/05/2020