Chính sách quản lý

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cho 6 dự án tại TP.HCM

05:50 27/06/2020

Bộ Xây dựng vẫn không “yên tâm” với condotel

13:48 12/09/2020

Điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

23:13 27/04/2021

Khốn đốn khi Ban quản trị chung cư vượt quyền

23:26 17/03/2021

Hà Nội sẽ phát triển các đô thị vệ tinh có tính khả thi cao

00:24 09/06/2020

Hà Nội giải thể ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

03:54 03/08/2020

Phát triển nhà ở xã hội chậm gần 60% so với kế hoạch

13:11 30/05/2020

Siết chặt quản lý với nhân viên môi giới

13:49 04/06/2020

Hà Nội và bài toán quản lý, sử dụng nhà chung cư

23:23 09/12/2020

Xử lý nghiêm các địa phương tăng giá thuê đất

15:27 11/03/2021