Giá đất thương mại dịch vụ, sản xuất - kinh doanh tại Đà Nẵng được điều chỉnh giảm. Đây là những nỗ lực của thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch bệnh, Đà Nẵng công bố giảm giá đất

Áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2024

Phát biểu tại buổi Lễ công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ về phát triển Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND thành phố - ông Lê Quang Nam đã công bố thông tin về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Theo đó, thành phố quyết định điều chỉnh hai nội dung trong bảng giá đất chu kỳ 2020 – 2024 trong quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, so sánh ở cùng một vị trí, giá đất thương mại - dịch vụ được điều chỉnh giảm từ 80% xuống 70%; giá đất sản xuất - kinh doanh điều chỉnh giảm từ 60% xuống 50%. Như vậy, cả hai mục đích sử dụng đất đều đã được giảm 10%.

Việc điều chỉnh giảm giá đất cũng đồng nghĩa là giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nộp, ông Lê Quang Nam cho hay.

Bên cạnh đó, giá đất bãi xe cũng được điều chỉnh lại chỉ bằng 35% giá đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí. Lý giải cho điều này, UBND thành phố cho hay, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh các công trình này thường rất thấp do hệ số sử dụng và mật độ xây dựng thấp. Nếu vẫn thu như quy định cũ là bằng  giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp doanh nghiệp rất khó thu hồi vốn, nên không thể kêu gọi được đầu tư theo hình thức xã hội hóa theo đúng chủ trương của thành phố. 

Cũng theo quyết định này, hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2021, cơ bản tương đương với Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 đã được quy định chi tiết tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND. Điểm khác biệt lớn nhất và việc điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường để phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

Đồng thời, tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất đối với một số loại hình cũng được giảm. Cụ thể, tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hằng năm giảm từ 2% xuống 1%; tỷ lệ (%) áp dụng cho đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản giảm 0,2% từ 0,7% xuống 0,5%.

Các tỷ lệ (%) được giữ nguyên, không điều chỉnh gồm: Tỷ lệ áp với đất thuê để khai thác đá xây dựng, khai thác đất đồi, khai thác khoáng sản khác, là 3%; tỷ lệ áp để tính đơn giá thuê đất trong khu công nghệ cao là 1%; tỷ lệ áp với đất trên địa bàn xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú là 0,5%.