Theo đó, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách tại khu vực nông thôn và đô thị lần lượt là 45m2 và 36m2. So với quy định trước đó, diện tích này không có sự thay đổi.

Kiên Giang: Ban hành quy định mới về hạn mức tách thửa

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – Ông Lâm Minh Thành đã ký ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 16/08/2021 liên quan đến các quy định về tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu để được tách thửa đối với từng mục đích sử dụng đất tại địa phương. Quyết định này sẽ thay thế toàn bộ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 trước đó và chính thức được áp dụng từ ngày 26/08/2021.

Đối với đất ở và đất phi nông nghiệp

Với đất ở, các thửa đất sau khi tách tại khu vực nông thôn và đô thị phải có diện tích tối thiểu lần lượt là 45m2 và 36m2. Phần diện tích này không kể đến diện tích đê điều, đường thủy, hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, các thửa đất sau tách cũng phải đảm bảo về chiều dài và chiều rộng.

Cụ thể, nếu thửa đất nằm tiếp giáp với đê điều, đường thủy, đường giao thông thì chiều rộng mặt tiền và chiều dài các cạnh liền kề mặt tiền không được ngắn hơn 4m. Ngược lại, nếu không nằm tiếp giáp với các công trình trên thì chiều dài và chiều rộng của toàn bộ thửa đất không được ngắn hơn 4m. Nếu thửa đất thuộc khu dân cư đã có quy hoạch tỉ lệ 1/500 thì thực hiện tách thửa theo quy hoạch chi tiết này,

Với đất phi nông nghiệp không phải để ở, sẽ được chia làm 2 trường hợp. Thứ nhất, tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích tối thiểu để được tách thửa vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết vừa phải lớn hơn diện tích tách thửa đất ở đã quy định nói trên.

Thứ hai, tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì điều kiện tối thiểu để được tách thửa như sau: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất sử dụng cho hoạt động khai khoáng là 500 m2; các mục đích khác (bao gồm cả đất thương mại, dịch vụ) là 300 m2.

Đối với đất nông nghiệp

Trường hợp là đất trồng hàng năm (gồm mục đích trồng lúa và trồng cây hàng năm khác): Diện tích tối thiểu để tách thửa tại các phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá là 600m2; thuộc các huyện là 1.000m2. Tại các xã thuộc thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá là 1.000m2; thuộc các huyện là 2.000m2.

Trường hợp là đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác: Diện tích tối thiểu để tách thửa tại các phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá là 300m2; thuộc các huyện là 500m2. Tại các xã thuộc thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá là 500m2; thuộc các huyện là 1.000m2. Trường hợp là đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu để tách thửa tại các phường, thị trấn là 1.000m2; tại các xã là 2.000m2.

Cũng theo văn bản này, bên cạnh các quy định về diện tích, kích thước nói trên, các thửa đất trước khi tách còn phải đáp ứng các điều kiện: Không có tranh chấp quyền sử dụng đất; chưa có quyết định thu hồi đất; không thuộc trường hợp bị kê biên tài sản để thi hành án; còn thời hạn sử dụng đất.

Được biết, thời điểm Quyết định 16 có hiệu lực, tình trạng tách thửa diện tích nhỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng trái phép đã diễn ra tràn lan trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quy hoạch chung của toàn tỉnh mà còn tạo ra không ít khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng.