Bất chấp việc các Bộ, ngành đã ban hành  văn bản hướng dẫn, điều chỉnh và quản lý condotel, officetel nhưng Bộ Xây dựng vẫn cho rằng những loại hình này còn tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc. Bộ yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn khi phê duyệt quy hoạch xây dựng và phân khu dự án.

Bộ Xây dựng vẫn không “yên tâm” với condotel

Tồn tại nhiều bất cập

Liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), nhà ở thương mại liền kề (shophouse) và biệt thự nghỉ dưỡng (resort villa), Bộ Xây dựng vừa có công văn số 4308/BXD-HĐXD gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Văn bản chỉ rõ: Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu từ thị trường, một số địa phương đã xuất hiện nhiều loại hình bất động sản mới như condotel, officetel, resort villa hay shophouse. Cùng với đó, khung pháp lý cũng đang dần hoàn thiện nhằm điều chỉnh các yếu tố đặc thù của loại hình này.

Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành các công trình thuộc loại hình nói trên, vẫn tồn tại một số vấn đề. Chẳng hạn như, tại một số đồ án quy hoạch tuy đã xác định được chức năng căn hộ lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng kết hợp lưu trú nhưng chưa tính toán quy mô dân số. Hay xuất hiện một số bất cập, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng các công trình có chức năng căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú do có nhiều chủ sử dụng, chủ sở hữu cùng vận hành, khai thác.

Bộ cũng đề cập đến việc thiếu quy định pháp lý rõ ràng trong quan hệ hợp đồng giữa nhà đầu tư sơ cấp và thứ cấp; các địa phương còn lúng túng khi cấp giấy tờ sở hữu cho các condotel, officetel, resort villa. Bên cạnh đó, có một bộ phận chủ đầu tư còn xin chuyển đổi condotel, officetel sang căn hộ ở khi tình hình kinh doanh gặp khó khăn. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ lên hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đề nghị của Bộ Xây dựng

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo việc tuân thủ quy định của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành khi thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu các dự án.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải làm rõ về diện tích sàn xây dựng, số lượng căn, quy mô dân số đối với việc bố trí các chức năng căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch, nhà ở thương mại liên kế để xác định các chỉ tiêu, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trường hợp chưa rõ thông tin phải gửi văn bản đến cơ quan quy hoạch tại địa phương để giải đáp.

Khi quyết định chủ trương đầu tư cần bảo đảm tính thống nhất giữa chức năng của công trình với mục đích đầu tư, mục đích sử dụng đất; xem xét việc hình thành và phát triển các loại hình bất động sản này phải phù hợp với thực tế tại địa phương theo mỗi thời kỳ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét lại công tác phê duyệt về mặt pháp lý (bao gồm cả chủ trương đầu tư và quy hoạch) cho các loại hình condotel, officetel, shophouse, resort villa vì việc quản lý, vận hành vẫn tồn tại một số vấn đề như đã đề cập ở trên.

(Tổng hợp bởi odt.vn)