Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa đề xuất đấu giá 6 khu đất với tổng diện tích gần 226 ha trong năm 2021. Dự kiến, tổng số tiền đấu giá thu được là 10.684 tỷ đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Đề xuất đấu giá 6 khu đất trong năm 2021

Danh sách 6 khu đất được đề xuất đấu giá

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, danh sách 6 khu đất được đề xuất đấu giá bao gồm: 04 khu đất nằm tại TP. Vũng Tàu có tổng diện tích 203 ha, dự kiến số tiền đấu giá thu được là 10.403 tỷ đồng; 01 khu đất thị xã Phú Mỹ có tổng diện tích 20 ha, dự kiến số tiền đấu giá thu được là 180 tỷ đồng và 01 khu đất tại huyện Xuyên Mộc có diện tích 2,4 ha, dự kiến số tiền đấu giá thu về là 101 tỷ đồng.

Được biết, điểm chung của cả 6 khu đất trên là đều đang gặp phải vướng mắc liên quan đến vấn đều chưa thống nhất về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như điều chỉnh quy hoạch.

Để kế hoạch đấu giá được diễn ra đúng dự kiến, các sở, ngành, địa phương phải luôn bám sát thời gian chuyển tiếp các lô đất đấu giá, danh mục các khu đất công dự kiến bán đấu giá theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong tháng 4/2021, khu đất nào hoàn thiện thủ tục sẽ được tổ chức bán đấu giá. Những khu đất còn lại sẽ được phân loại rà soát theo nhóm như: khu đất phải xây lộ trình thời gian; khu đất sạch; khu đất phải làm đường, giải phóng mặt bằng…

Trong năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đấu giá thành công 2 khu đất có tổng diện tích gần 3 ha, số tiền đấu giá thu được là 199 tỷ đồng. Đây là hai khu đất chuyển tiếp từ năm 2019. Hiện tại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được giao quản lý 362 khu đất công với tổng diện tích 2.614,5 ha. Với quỹ đất này, các sở, ngành, địa phương đang phối hợp cùng Trung tâm thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường; giải quyết khiếu nại, tranh chấp, xử lý tài sản gắn liền với đất, giữ gìn tài sản chờ điều phối…