Theo Nghị quyết được HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII thông qua tại Kỳ họp thứ 22, đến năm 2030, toàn tỉnh Hải Dương dự kiến bổ sung khoảng 1.522ha đất ở. 

Theo Nghị quyết được HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII thông qua tại Kỳ họp thứ 22, đến năm 2030, toàn tỉnh Hải Dương dự kiến bổ sung khoảng 1.522ha đất ở. 

Cụ thể, tỉnh Hải Dương vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, dự báo dân số toàn tỉnh đạt 2,207 triệu người và diện tích nhà ở bình quân khoảng 31,1 m2 sàn/người. 

Đến năm 2030, dân số dự kiến toàn tỉnh đạt 2,551 triệu người, diện tích nhà ở bình quân đạt 35,5m2 sàn/người (khu vực đô thị là 36,6m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 33,7m2 sàn/người). 

Đến năm 2030, tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1.522ha đất ở (đã bao gồm các dự án động lực). Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2022 - 2030 là 322.239 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn giai đoạn 2022 - 2025 chiếm 39,6%, phần còn lại thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội như sau: Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hải Dương phấn đấu xây dựng 390.669m2 sàn xây dựng, tương đương khoảng 5.860 căn hộ; giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu xây dựng khoảng 719.750m2 sàn xây dựng, tương đương khoảng 10.059 căn hộ. 

Được biết, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2045 được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu làm căn cứ xây dựng chương trình đã không còn phù hợp như: Quy mô dân số dự báo khi lập chương trình đến năm 2030 là 2.801.769 người nhưng theo quy hoạch được phê duyệt, dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 2.551.000 người, giảm nhiều so với thời điểm lập chương trình. 

Ngoài ra, qua rà soát, diện tích đất ở dự kiến cần phát triển trong chương trình đã được phê duyệt tại một số địa phương hiện nay chưa phù hợp với chỉ tiêu phân bổ đất đai cho giai đoạn 2021-2030; dự kiến diện tích đất ở cần phát triển trong chương trình tại các địa phương gồm Hải Dương, Thanh Hà, Chí Linh, Thanh Miện, Kinh Môn, Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách vượt so với chỉ tiêu phân bổ đất ở trong giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh. 

Trước đó, ngày 28/3, tại Hội thảo "Top 20 tỉnh, thành có nhiều động lực phát triển giai đoạn 2024 - 2025", tỉnh Hải Dương đã lọt top thị trường bất động sản đáng đầu tư trong giai đoạn này. 

Việc tỉnh Hải Dương có tên trong danh sách những tỉnh thành có động lực phát triển bất động sản trong thời gian tới khiến không ít người ngạc nhiên, bởi theo bất động sản ODT khảo sát, thị trường bất động sản tỉnh Hải Dương chưa thực sự phát triển trong những năm qua. 

Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương có đến 1.586ha nguồn cung nhà ở thương mại và 5.800 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022 - 2025. 

Tỉnh Thái Nguyên nằm trong danh sách tỉnh đáng đầu tư khi có cơ cấu sử dụng đất đô thị giai đoạn 2021-2030 là 5.695ha, cơ cấu sử dụng đất thương mại dịch vụ giai đoạn 2021 - 2030 là 894ha.