Thủ tướng vừa giao nhiệm vụ cho Bộ Tài Nguyên và Môi trường đánh giá và xử lý nghiêm việc nhiều địa phương tự động điều chỉnh bảng giá đất khiến cho chi phí thuê đất của các doanh nghiệp tăng cao.

Xử lý nghiêm các địa phương tăng giá thuê đất

Ảnh hưởng của việc tăng giá đất

Cụ thể, Thủ tướng chính phủ đã giao Bộ tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đánh giá và xử lý vấn đề theo phản ánh là có nhiều địa phương điều chỉnh bảng giá đất làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp đang thuê đất.

Thời gian qua có nhiều ý kiến cho rằng không nên tăng giá đất vào thời điểm này vì việc tăng giá đất sẽ làm tăng chi phí đối với các doanh nghiệp thuê đất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 các doanh nghiệp cần phải được hỗ trợ, tiếp sức để phục hồi, phát triển kinh doanh. Trong khi đó, có nhiều địa phương đã điều chỉnh giá đất tăng như Hà Nội và Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, bảng giá đất tăng sẽ kéo theo các chi phí thuê mặt bằng, chi phí thuê văn phòng và chi phí bất động sản khác tăng. Ông không ủng hộ các địa phương điều chỉnh tăng giá đất trong thời điểm hiện tại bởi việc tăng giá đất sẽ làm khó các doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp dù vệc tăng giá đất giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Toàn - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhận định: Việc tăng bảng giá đất địa phương có tác động không nhỏ tới việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài.