UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở ngành và UBND các quận huyện về vấn đề pháp lý chung cư qua hợp đồng mẫu.

xem-ky-phap-ly-qua-hop-dong-mau-khi-mua-nha-chung-cu

Các quy định pháp lý trong hợp đồng mẫu khi mua nhà chung cư cần minh bạch

Theo đó, Sở Công thương cần phối hợp với UBND các quận huyện và các sở ngành liên quan để tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, các quy định trong việc đăng ký và thực hiện hợp đồng mẫu khi mua nhà chung cư cần phải công khai, minh bạch. Khách hàng mua nhà chung cư cũng cần chủ động tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình và để các cơ quan chức năng, đoàn thể, báo chí, nhân dân giám sát.

Ngoài ra, xây dựng quy chế, quy trình phối hợp quản lý giữa Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở TN-MT cùng các cơ quan, sở ngành liên quan trong việc thi hành quy định pháp luật về việc đăng ký, thực hiện hợp đồng mẫu cùng điều kiện khi giao dịch mua bán căn hộ chung cư và các dịch vụ sinh hoạt trong khu chung cư. Các quy định này cần hoàn thành trong tháng 6/2020.

 (Tổng hợp bởi odt.vn)