Nghị định 52 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf có quy định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf; quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

hanh-vi-nghiem-cam-trong-hoat-dong-xay-dung-va-kinh-doanh-san-golf

Ảnh minh họa.

Nghị định 52 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Trong đó, nguyên tắc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf là không được làm ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được công nhận và bảo vệ.

Ngoài ra, Nghị định 52 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf cũng quy định 4 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, gồm:

  • Xây dựng và kinh doanh sân golf khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan.
  • Lợi dụng việc xây dựng và kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép.
  • Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
  • Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

(Tổng hợp bởi odt.vn)