Nhiều người có nhu cầu vay thế chấp quyền sử dụng đất để giải quyết các vấn đề tài chính. Tuy nhiên, việc vay thế chấp ngân hàng cần phải đảm bảo các điều kiện nhất định.

co-the-the-chap-ngan-hang-doi-voi-dat-chua-nop-thue-khong

Điều kiện để đất được thế chấp ngân hàng

Đối với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất, pháp luật có quy định tiền sử dụng đất là khoản mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Theo Điều 14 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp nốt 50% còn lại để hoàn thiện tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, theo Điều 168 Luật đất đai 2013  “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền”.

Do đó, đối với trường hợp chưa nộp thuế đất, người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì không được thực hiện quyền thế chấp thửa đất đó để vay vốn ngân hàng.

Sau khi thanh toán tiền sử dụng đất, người sở hữu đất phải đảm bảo các điều kiện sau thì mới được thế chấp quyền sử dụng thửa đất tại ngân hàng:

  • Đất không có tranh chấp
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
  • Thế chấp trong thời hạn sử dụng đất
  • Trường hợp trên đất có nhà ở, thì khi thế chấp cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, còn phải tuân thủ điều kiện thế chấp nhà ở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 91 Luật nhà ở.

(Tổng hợp bởi odt.vn)