Cha mẹ có quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho con (sang tên sổ đỏ). Tuy nhiên, 3 trường hợp sau cha mẹ không thể sang tên sổ đỏ cho con.

truong-hop-nao-cha-me-khong-duoc-sang-ten-so-do-cho-con

3 trường hợp cha mẹ không thể sang tên sổ đỏ cho con

Trường hợp 1, cha mẹ không được sang tên sổ đỏ cho con khi không đủ điều kiện để sang tên. Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi đảm bảo tất cả các điều kiện sau: Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;Trong thời hạn sử dụng đất; Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ 2 trường hợp quy định tại Điều 186 và 168 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp 2, theo Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Như vậy, cha mẹ không thể sang tên sổ đỏ cho con đối với đất trồng lúa khi con không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp 3: Đối với rừng phòng hộ, kể cả khi cha mẹ có quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng người con không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, thì cha mẹ không thể chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong rừng đặc dụng đó. Đây là quy định tại Khoản 4 Điều 191 và Điều 192 Luật Đất đai 2013.

(Tổng hợp bởi odt.vn)