Hỏi: Ông Phú (Đống Đa, Hà Nội) và bà Hoa là vợ chồng nhưng không có con. Khi ông Phú mất đột ngột vì tai nạn giao thông, bà Hoa mới biết chuyện chồng có con riêng và ông đã viết sẵn di chúc để lại toàn bộ nhà, đất cho con riêng. Trong trường hợp người vợ có thể đòi lại không?

vo-co-the-doi-lai-tai-san-chong-de-lai-cho-con-rieng-theo-di-chuc-khong

Quyền lợi của vợ đối với tài sản của chồng khi không có tên trong di chúc

Theo Điều 648 Bộ luật Dân sự 2005, người lập di chúc có quyền để lại di sản cho bất cứ người nào mà không cần ngang bằng nhau. Tuy nhiên, khi người chồng qua đời, người vợ sẽ là một trong những đối tượng thuộc hàng thừa kế thứ nhất về di sản và là một trong bốn đối tượng vẫn được hưởng thừa kế dù không có tên trong di chúc gồm: Con chưa thành niên, cha/mẹ, vợ/chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động của người lập di chúc

Theo quy định tại điều 644 Bộ luật Dân sự 2005, những đối tượng này dù không có tên trong di chúc thì vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Cụ thể, nếu phân chia theo pháp luật và di sản ông Phú để lại có giá trị 3 tỷ đồng,  bà Hoa và con riêng của ông Phú sẽ nhận được phần đều nhau là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì ông Phú đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con riêng, căn cứ theo điều 644 Bộ luật Dân sự 2005 về đối tượng được hưởng di sản dù không có tên trong di chúc, bà Hoa sẽ được hưởng thừa kế bằng 2/3 của 1,5 tỷ đồng, tức là 1 tỷ đồng.

(Tổng hợp bởi odt.vn)