Hỏi: Hiện nay trên địa bàn của tôi đang mở một con đường, nhà tôi thuộc diện thu hồi đất để làm đường. Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận mục đích sử dụng đất nhà tôi sở hữu là đất rừng, không phải đất nông nghiệp. Có căn cứ nào để tính toán bồi thường cho trường hợp này không?

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được bồi thường?

Có được bồi thường nhà xây dựng trên đất nông nghiệp?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất phải “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Do đó, việc xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính và buộc phá dỡ công trình hoặc bị thu hồi đất.

Ngoài ra, quy định tại Điều 92 Luật Đất đai 2013 chỉ rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất. Trong đó, có quy định không bồi thường tài sản gắn liền với đất với trường hợp “Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm”.

Vì vậy, nếu mảnh đất của gia đình bạn là đất trồng rừng không phải là đất ở nhưng gia đình bạn lại xây nhà trên phần đất này thì khi thu hồi đất sẽ không được bồi thường tài sản gắn liền với đất, theo quy định của pháp luật.

(Nguồn tổng hợp)