Ưu điểm của đất giãn dân là giá rẻ và giao dịch nhanh chóng. Do đó, đây là một loại hình bất động sản hấp dẫn đối với những người có tài chính eo hẹp. Tuy nhiên, quy định pháp lý của đất giãn dân như thế nào thì không phải ai cũng biết.

quy-dinh-ve-cap-so-do-va-chuyen-nhuong-dat-gian-dan

Đất giãn dân là gì

Đất giãn dân là một dạng đất tái định cư dùng để ở do Nhà nước cấp cho những người thuộc diện quy hoạch, giải tỏa hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở, không có điều kiện mua nhà đất.

Đối tượng được cấp đất giãn dân vẫn phải đóng tiền sử dụng đất tuy nhiên khoản tiền này ở mức thấp và phù hợp với thu nhập của họ.

Cụ thể, đối tượng được cấp đất giãn dân gồm:

  • Hộ gia đình chưa có nhà ở, chưa có đất để xây dựng nhà ở, chưa được xét cấp đất giãn dân.
  • Hộ gia đình có đông người, nay có thêm một cặp gia đình đã tách riêng hộ khẩu nhưng không có đủ điều kiện để xây dựng nhà ở.
  • Phụ nữ khó khăn trong việc xây dựng gia đình, vẫn ở chung với bố mẹ hoặc anh, chị, em mà đã được tách hộ, có nhu cầu về nhà ở nhưng không có đủ điều kiện để xây dựng nhà ở thì có thể được xem xét giải quyết đất ở bằng 50% so với mức quy định chung cho các hộ ở mỗi vùng.

Đất giãn dân có được cấp sổ đỏ không?

Đất giãn dân là đất ở, do đó, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì được cấp sổ đỏ.

Để được cấp sổ đỏ đối với đất giãn dân, ngoài việc đang sử dụng đất ổn định thì phải có một trong các loại giấy tờ sau:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước 15/10/1993.

- Giấy tờ hợp pháp về: Thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước 15/10/1993.

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Đất giãn dân có được chuyển nhượng không?

Đất giãn dân có thể được chuyển nhượng nếu đáp ứng ba điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Đất không có tranh chấp

- Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và còn trong thời hạn sử dụng đất

Mặc dù đất giãn dân là đất giá rẻ, giao dịch nhanh chóng, bạn cũng cần phải thận trọng và chỉ mua những đất đã có sổ đỏ và pháp lý đầy đủ để tránh rủi ro và tranh chấp sau này.

(Nguồn tổng hợp)