Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, 5 trường hợp sau đây không phải đóng tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất.

mien-phi-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-voi-truong-hop-nao

Trường hợp nào không cần tốn phí khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai không có điều khoản quy định về trường hợp chuyển mục đích sử dụng không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, những trường hợp phải xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo các điều khoản quy định trong Luật Đất đai, mới phải nộp tiền sử dụng đất.

Còn trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước thì không phải nộp tiền sử dụng.

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, các trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi chuyển mục đích sử dụng đất gồm có:

  • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác. Cụ thể, chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất xây dựng nhà kính hoặc các nhà khác để trồng trọt; đất nuôi trồng thủy sản để học tập, nghiên cứu.
  • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.
  • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.
  • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
  • Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp; chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

Mặc dù các trường hợp trên không cần xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đất.

(Nguồn tổng hợp)