Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền? Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu thời gian? Dưới đây, bất động sản ODT sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về chi phí xây nhà 4 tầng hiện nay. 

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền

Cách thức tính toán chi phí xây nhà 4 tầng 

Chi phí xây nhà 4 tầng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như phí mua nguyên liệu, vật liệu xây dựng; phí xây dựng phần thô công trình; phí hoàn thiện công trình; chi phí bố trí nội thất ngôi nhà; phí lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; chi phí lắp đặt hệ thống điện và đèn chiếu sáng. 

Ngoài ra, dựa trên kích thước m2 mỗi hạng mục thi công, chúng ta cũng có cách tính chi phí xây nhà 4 tầng phù hợp. Đơn vị thi công (nhà thầu) sẽ báo giá từng hạng mục theo bảng giá hiện hành của thị trường. Nếu chủ đầu tư hay chủ nhân ngôi nhà và đơn vị thi công thống nhất giá cả thì công trình mới bắt đầu triển khai. 

Cách tính diện tích xây dựng 

 • Diện tích tầng trệt bằng 100% diện tích xây dựng 
 • Diện tích tầng lầu bằng 100% diện tích xây dựng. Nhà bao nhiêu lầu thì diện tích sẽ nhân lên bấy nhiêu.
 • Diện tích sàn bằng 50% diện tích xây dựng

Cách tính diện tích phần móng 

 • Diện tích móng băng bằng 50% diện tích xây dựng 
 • Diện tích móng đơn bằng 40% diện tích xây dựng 
 • Diện tích móng băng 2 phương bằng 70% diện tích xây dựng 
 • Diện tích móng cọc bằng 30% diện tích xây dựng 

Cách tính diện tích phần mái 

 • Diện tích mái tôn bằng 30% diện tích xây dựng 
 • Diện tích mái ngói bằng 50% diện tích xây dựng 
 • Diện tích mái bê tông có cốt thép bằng 100% diện tích xây dựng 
 • Diện tích mái ngói kèm thêm sắt bằng 70% diện tích xây dựng 

Cách tính diện tích tầng hầm 

 • Tầng hầm xây dựng từ 1m đến 1,3m có diện tích bằng 150% diện tích xây dựng 
 • Tầng hầm xây dựng từ 1,3m đến 1,7m có diện tích bằng 170% diện tích xây dựng 
 • Tầng hầm xây dựng từ 1,7m đến 2m có diện tích bằng 200% diện tích xây dựng 
 • Tầng hầm xây dựng trên 2m có diện tích bằng 250% diện tích xây dựng 

Cách tính diện tích sân thượng 

 • Diện tích sân thượng có mái che bằng 100% diện tích xây dựng 
 • Diện tích sân thượng không có mái che bằng 70% diện tích xây dựng 

Đơn giá tính chi phí xây nhà 4 tầng 

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền

Có 2 phương thức xây dựng để tính chi phí thi công:

Xây dựng phần thô (không bao gồm chi phí nguyên vật liệu) trên thị trường hiện nay có đơn giá khoảng 3,2 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng. 

Xây dựng trọn gói (bao gồm chi phí nguyên vật liệu). Trong đó, có 4 mức giá nguyên vật liệu là: 

 • Nguyên vật liệu trung bình đơn giá là 4,5 triệu đồng 
 • Nguyên vật liệu trung bình - khá đơn giá là 4,8 triệu đồng 
 • Nguyên vật liệu khá đơn giá là 5,2 triệu đồng 
 • Nguyên vật liệu tốt đơn giá là 5,5 triệu đồng 

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà 4 tầng phụ thuộc vào diện tích và được tính theo công thức trên. Dưới đây là chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 30m2, 40m2, 50m2, 60m2, 80m2, 100m2 mà bạn có thể tham khảo.

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 30m2 

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích đất 30m2, sử dụng móng băng, thiết kế mái tôn, hầm 1,3m2 và có sân trước như sau: 

Diện tích xây dựng: 

 • Diện tích móng 30m2 x 50% = 15m2
 • Diện tích mái 30m2 x 30% = 9m2 
 • Diện tích hầm 30m2 x 150% = 45m2 
 • Diện tích sân trước 30m2 x 50% = 15m2 
 • Diện tích các lầu 30m2 x 100% x 4 = 120m2 

Như vậy, tổng diện tích xây dưng là 204m2 

Chi phí xây dựng: 

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô: 204m2 x 3,3 triệu đồng = 647 triệu đồng 
 • Nếu chọn phương thức xây dựng trọn gói (vật liệu tốt) 204m2 x 5,5 triệu đồng = 1,1 tỷ đồng 

Như vậy, chi phí xây nhà 4 tầng 30m2 dao động từ 647 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng.

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 40m2 

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền

Đối với nhà 4 tầng diện tích 40m2, sử dụng móng cọc, thiết kế mái ngói, không có hầm, sân thượng không có mái che, có sân trước thì chi phí xây nhà như sau. 

Diện tích xây dựng: 

 • Diện tích móng 40m2 x 30% = 12m2 
 • Diện tích mái 40m2 x 50% = 20m2 
 • Diện tích sân thượng 40m2 x 70% = 28m2 
 • Diện tích sân trước 50m2 x 50% = 20m2 
 • Diện tích các lầu 40m2 x 100% x 4 = 160m2 

Tổng diện tích xây dựng là 240m2 

Chi phí xây dựng:

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô 240m2 x 3,3 triệu đồng = 792 triệu đồng 
 • Nếu chọn phương thức xây dựng trọn gói (vật liệu tốt ) 240m2 x 5,5 triệu đồng = 1,3 tỷ đồng 

Như vậy, chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 40m2 là từ 792 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng.

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 50m2 

Đối với nhà 4 tầng diện tích 50m2, sử dụng móng băng, thiết kế mái bê tông, không xây hầm, sân thượng không có mái che, không có sân trước, chi phí xây dựng như sau.

Diện tích xây dựng: 

 • Diện tích móng 50m2 x 50% = 25m2 
 • Diện tích mái 50m2 x 70% = 35m2 
 • Diện tích sân thượng 50m2 x 70% = 35m2 
 • Diện tích sân hầm 50m2 x 150% = 75m2 
 • Diện tích các lầu 50m2 x 100% x 4 = 200m2 

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 370m2.

Chi phí xây dựng:

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô 370m2 x 3,3 triệu đồng = 1,2 tỷ đồng 
 • Nếu chọn phương thức xây dựng trọn gói (vật liệu tốt) 370m2 x 5,5 triệu đồng = 2 tỷ đồng 

Chi phí xây nhà 4 tầng 50m2 dao động từ 1,2 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng.

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 60m2 

Đối với nhà 4 tầng diện tích đất 60m2, sử dụng móng băng, thiết kế mái ngói, hầm 1,4m, không có sân thương và sân trước thì chi phí xây dựng như sau.

Diện tích xây dựng: 

 • Diện tích móng 60m2 x 50% = 30m2
 • Diện tích mái 60m2 x 50% = 30m2 
 • Diện tích sân hầm 60m2 x 170% = 102m2 
 • Diện tích các lầu 60m2 x 100%  x 4 = 240m2 

Tổng diện tích xây dựng sẽ là 402m2.

Chi phí xây dựng: 

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô 402m2 x 3,3 triệu đồng = 1,3 tỷ đồng
 • Nếu chọn phương thức xây trọn gói (vật liệu tốt) 402m2 x 5,5 triệu đồng = 2,2 tỷ đồng 

Chi phí xây nhà 4 tầng 60m2 dao động từ 1,3 tỷ đồng đến 2,2 tỷ đồng. 

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 80m2 

Đối với nhà 4 tầng diện tích 80m2, sử dụng móng băng, thiết kế mái tôn, không xây hầm, sân thượng có mái che và có sân trước. 

Diện tích xây dựng: 

 • Diện tích móng 80m2 x 50% = 40m2 
 • Diện tích mái 80m2 x 30m2 = 24m2 
 • Diện tích sân thượng 80m2 x 100% = 80m2 
 • Diện tích sân trước 80m2 x 50% = 40m2 
 • Diện tích các lầu 80m2 x 100% x 4 = 320m2 

Tổng diện tích xây dựng là 504m2. 

Chi phí xây dựng: 

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô 504m2 x 3,3 triệu đồng = 1,6 tỷ đồng 
 • Nếu chọn phương thức xây trọn gói (vật liệu tốt) 504m2 x 5,5 triệu đồng = 2,7 tỷ đồng 

Chi phí xây dựng nhà 4 tầng 80m2 là từ 1,6 tỷ đồng đến 2,7 tỷ đồng. 

Chi phí xây nhà 4 tầng diện tích 90m2 

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền

Đối với nhà 4 tầng diện tích 90m2, sử dụng móng băng 2 phương, thiết kế mái ngói, xây hầm 1,3m, không làm sân thượng và làm sân trước thì chi phí xây dựng như sau.

Diện tích xây dựng:

 • Diện tích móng 90m2 x 70% = 63m2 
 • Diện tích mái 90m2 x 50% = 45m2 
 • Diện tích sân trước 90m2 x 50% = 35m2 
 • Diện tích sân hầm 90m2 x 150% = 135m2 
 • Diện tích các lầu 90m2 x 100% x 4 = 630m2 

Tổng diện tích xây dựng là 648m2.

Chi phí xây dựng như sau: 

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô: 648m2 x 3,3 triệu đồng = 2,1 tỷ đồng 
 • Nếu chọn phương thức trọn gói (vật liệu tốt) 648m2 x 5,5 triệu đồng = 3,5 tỷ đồng 

Như vậy, chi phí xây nhà 4 tầng 90m2 sẽ từ 2,1 tỷ đồng đến 3,5 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng nhà 4 tầng diện tích 100m2 

Đối với nhà 4 tầng diện tích 100m2, sử dụng móng băng 2 phương, thiết kế mái ngói kèm sắt, không sân hầm, sân thượng không có mái che, làm sân trước thì chi phí xây dựng như sau.

Diện tích xây dựng: 

 • Diện tích móng 100m2 x 70% = 70m2 
 • Diện tích mái 100m2 x 70% = 70m2 
 • Diện tích sân thượng 100m2 x 70% = 70m2 
 • Diện tích sân trước 100m2 x 50% = 50m2 
 • Diện tích các lầu 100m2 x 100% x 4 = 400m2

Tổng diện tích xây dựng là 660m2.

Chi phí xây dựng: 

 • Nếu chọn phương thức xây dựng thô 660m2 x 3,3 triệu đồng = 2,1 tỷ đồng 
 • Nếu chọn phương thức xây trọn gói (vật tư tốt) 660m2 x 5,5 triệu đồng = 3,6 tỷ đồng 

Chi phí xây dựng nhà 4 tầng diện tích 100m2 là từ 2,1 tỷ đồng đến 3,6 tỷ đồng. 

Thời gian xây nhà 4 tầng 

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền

Ngoài xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền, nhiều gia chủ cũng quan tâm tới thời gian xây nhà 4 tầng. Đó là bởi thời gian thi công có ảnh hưởng tới chi phí xây nhà. Thời gian càng dài sẽ dẫn tới việc phát sinh những chi phí không đáng có và làm chậm tiến độ xây dựng. 

Thời gian xây nhà 4 tầng phụ thuộc vào thời điểm thi công xây dựng, các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, khí hậu, ngoài ra cũng được quyết định bởi quy mô, thiết kế công trình. 

Nhưng thông thường, thời gian xây nhà 4 tầng mất từ 10 tháng đến 12 tháng. Trong đó, mất 15 ngày để ép cọc gia cố nền nhà, mất 25 ngày để thi công móng bê tông và sàn tầng trệt, mất 5 tháng để thi công phần thô, mất 4 tháng cho giai đoạn hoàn thiện ban đầu và mất 1 tháng cho quá trình thi công lắp đặt nội thất.

Bạn có thể rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở bằng cách chọn nền đất tốt; thuê một đơn vị thi công uy tín; gia tăng số lượng nhân công; lựa chọn vật liệu tốt; và áp dụng những công cụ, máy móc hiện đại.

Xây nhà 4 tầng hết bao nhiêu tiền? Trên đây là những thông tin cần thiết hướng dẫn bạn cách tính chi phí xây nhà 4 tầng. Để tham khảo những kinh nghiệm xây nhà và những mẫu nhà đẹp phổ biến hiện nay, hãy tham khảo chuyên mục Xây dựng - Kiến trúc của chúng tôi.