Tiền sủ dụng đất là khoản tiền lớn nhất phải nộp khi làm sổ đỏ. Dưới đây là mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2020

 tu-nam-2020-tang-tien-su-dung-dat-khi-lam-so-do

Khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo các hình thức như công nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước giao đất, Nhà nước cho thuê đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất sẽ nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận theo mức nộp và thời gian ghi tại thông báo của cơ quan thuế.

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp sổ đỏ năm 2020

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được chia thành hai trường hợp.

Đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Trường hợp đất có nhà ở, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân. Nếu diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất giá đất cụ thể (giá đất cụ thể cao hơn so với giá đất tại Bảng giá đất) tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng, không phải là nhà ở, không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

Đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004

Trường hợp đất có nhà ở, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất. Nếu diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Từ 2020, tăng giá tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất, các tỉnh, thành đã công bố Bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024. Theo đó, giá đất tại nhiều tỉnh, thành tăng so với giai đoạn trước, nhất là đối với đất ở.

Do đó, các hộ gia đình, cá nhân làm sổ đỏ theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất với diện tích trong hạn mức thì tiền sử dụng đất cũng tăng theo trong năm 2020.

(Nguồn tổng hợp)