Mua nhà đất giấy tờ tay có nhiều rủi ro như khó bán hoặc bị ép giá, khó được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và nguy cơ mất nhà. Tuy nhiên, mua nhà đất giấy tờ tay vẫn được cấp sổ hồng khi thỏa mãn những điều kiện sau.

lo-mua-nha-dat-giay-to-tay-co-duoc-cap-so-hong-khong

Điều kiện cấp sổ hồng cho những trường hợp mua nhà đất bằng giấy tờ tay

Nếu mua nhà đất bằng giấy tờ tay trước ngày 01/01/2008 mà chưa được cấp sổ hồng thì sẽ được cấp sổ hồng nếu đảm bảo 3 điều kiện sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.
  • Không vi phạm pháp luật về đất đai.
  • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Với trường hợp này, khi làm thủ tục cấp sổ hồng, các hộ gia đình và cá nhân không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Đối với các trường hợp khác không đảm bảo 3 điều kiện trên thì tạm thời không được cấp sổ hồng mà phải đợi đến khi Nhà nước ban hành quy định mới.

Tuy nhiên, hộ gia đình và cá nhân cũng cần thực hiện đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013 nhằm giảm rủi ro tranh chấp và làm cơ sở chứng minh việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Điều này rất có ích khi hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu làm thủ tục cấp sổ hồng về sau (nếu có).

(Nguồn tổng hợp)