Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ mà Chính phủ vừa mới ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/4/2020.

phat-toi-100-trieu-dong-doi-voi-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-ve-do-dac-va-ban-do

Các hành vi vi phạm hành chính về đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt nặng theo quy định mới

Theo quy định tại Nghị định 18/2020/NĐ-CP, mức phạt tối đa đối với cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50 triệu và đối với tổ chức có hành vi vi phạm là 100 triệu đồng.

Cụ thể, các mức hình phạt được quy định như sau:

Đối với các hành vi như: Hoạt động đo đạc và bản đồ không đúng với nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động đo đạc và bản đồ khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn, phạt từ 20 triệu đồng tới 30 triệu đồng.

Hoạt động đo đạc và bản đồ không có giấy phép hoặc hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, phạt từ 40 triệu đồng tới 50 triệu đồng.

Hành vi phá hủy, làm hư hỏng mốc đo đạc, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Hành vi đầu tư xây dựng mạng lưới các trạm định vị vệ tinh có mục đích kinh doanh không theo danh mục dự án đầu tư do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh khuyến khích đầu tư, phạt từ 40 triệu đồng tới 50 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định mới cũng quy định các hành vi vi phạm trong lập thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.  Trong đó, cụ thể là các hành vi như: Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; Không sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản trong lập, thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành; Thể hiện không chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; Không sử dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trong thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác phục vụ quản lý của Nhà nước.

Các hành vi không giao nộp thông tin dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để lưu trữ theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ cũng bị phạt từ 20 triệu đồng tới 30 triệu đồng.

Các hành vi trao đổi quốc tế, xuất nhập khẩu thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng.

Đối với hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ, phạt từ 40 triệu đồng tới 50 triệu đồng.

(Nguồn tổng hợp)