Hiện nay, theo quy định mới nhất, mức giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế nào?

muc-gia-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tai-ha-noi-hien-nay

Quy định cụ thể đơn giá đối với từng loại công trình

Từ ngày 28/10/2019, giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc sẽ được áp dụng làm  cơ sở xác định giá trị đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Hà Nội quy định cụ thể đơn giá trên 1m2 sàn xây dựng đối với từng loại hình công trình.

Trong đó, nhà 1 tầng mái bằng bê tông cốt thép: mức giá là 4.426.000 đồng/m2 (đối với nhà có khu phụ), 3.466.000 đồng/m2 (nhà không có khu phụ).

Nhà cao từ 2 – 3 tầng: 5.971.000 đồng/m2.

Chung cư cao 6-8 tầng: 6.495.000 đồng/m2 (móng không gia cố cọc bê tông cốt thép), 7.248.000 đồng/m2 (móng có gia cố cọc bê tông cốt thép).

Nhà xây dựng biệt thự, mái bằng bê tông cốt thép: 7.547.000 đồng/m2 (cao 2-3 tầng xây tường gạch), 7.553.000 đồng/m2 (cao 4-5 tầng xây tường gạch).

Đối với các loại hình công trình khác, đơn giá sẽ áp dụng tại Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội.

(Nguồn tổng hợp)