Hỏi: Gia đình tôi có 200m2 đất với mục đích sử dụng là đất trồng lúa. Do con trai tôi mới lập gia đình, tôi muốn xây nhà cấp bốn trên đất trồng lúa. Xin hỏi, điều này có vi phạm pháp luật không? Nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu?

xay-nha-tren-dat-trong-lua-co-the-bi-phat-toi-500-trieu-dong

Phạt nặng đối với trường hợp tự ý xây nhà trên đất trồng lúa

Theo Khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019, việc chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở tại khu vực nông thôn và đô thị phải được cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt phụ thuộc vào khu vực và diện tích đất.

Cụ thể, đối với các cá nhân, với diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 ha ở khu vực nông thôn, chủ sở hữu đất sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 ha đến dưới 0,02 ha, sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Đất từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha, phạt từ 10 triệu đồng tới 15 triệu đồng…

Ở khu vực đô thị, mức xử phạt sẽ tăng gấp đôi, nhưng không quá 500 triệu đối với các cá nhân vi phạm.

Mức xử phạt sẽ áp dụng gấp đôi đối với các tổ chức vi phạm, nhưng cao nhất không quá 1 tỷ đồng.

Như vậy, với trường hợp trên, nếu tự ý xây nhà cấp bốn trên phần đất trồng lúa có diện tích 200m2 mà không có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với khu vực nông thôn. Nếu đất thuộc đô thị, mức phạt sẽ từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

(Nguồn tổng hợp)