Hỏi:  Hiện tôi đang có dự định thuê mua nhà ở xã hội. Xin hỏi sau 5 năm thuê mua, thì giá mua lại có thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng thuê mua hay không?

quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-gia-thue-mua-nha-o-xa-hoi-hien-nay

Quy định về việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội

Nếu nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật nhà ở 2014 thì giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định như sau:

  • Giá thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước.
  • Giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo quy định tại điểm a khoản này, trừ kinh phí bảo trì nhà ở do người thuê mua nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật nhà ở 2014.
  • Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở xã hội tổ chức thẩm định giá thuê, giá thuê mua, giá bán trước khi công bố.

Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Giá thuê mua nhà ở xã hội không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư. Bên thuê mua phải nộp lần đầu 20% giá trị nhà ở và nộp phần còn lại định kỳ vào thời gian mà hai bên tự thỏa thuận. Thời hạn thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày bàn giao nhà cho bên thuê mua.

Theo Khoản 1 Điều 27 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, bên cho thuê, cho thuê mua không được tự ý tăng giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Nguồn tổng hợp)