Theo Bộ luật Dân sự 2015, di sản người đã khuất để lại sẽ được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ. Tuy nhiên, dù không có tên trong di chúc, 4 nhóm người dưới đây vẫn được nhận một phần di sản.

 truong-hop-nao-van-duoc-huong-thua-ke-du-khong-co-ten-trong-di-chuc

4 trường hợp được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào di chúc

Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự, 6 nhóm đối tượng sau được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

  • Cha/ mẹ của người để lại di sản: Cha, mẹ đẻ hoặc cha, mẹ nuôi của người để lại di sản (không bao gồm cha mẹ của vợ/chồng)
  • Vợ/ chồng của người để lại di sản: Vợ, chồng hợp pháp của người để lại di sản, theo pháp luật về hôn nhân và gia đình
  • Con thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản
  • Con chưa thành niên của người để lại di sản: Độ tuổi thành niên được xác định tại thời điểm người có di sản thừa kế chết (thời điểm mở thừa kế)

Nếu thuộc một trong bốn trường hợp trên, dù không có tên trong di chúc thì mỗi người vẫn được hưởng một phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật (trường hợp di sản được chia theo pháp luật).

Tuy nhiên, nếu người đó vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản, có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, ngược đãi nghiêm trọng người để lại di sản, gây hại nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm của người đó… thì sẽ không được nhận thừa kế. Ngoài ra, những đối tượng trên có thể từ chối nhận di sản.

(Nguồn tổng hợp)