Nhà chung cư khi cải tạo, sửa chữa hay lắp đặt một số hạng mục cần tuân thủ những quy định nhất định. Tuy nhiên, có hai trường hợp không cần xin phép khi sửa chữa nhà chung cư.

hai-truong-hop-khong-can-xin-phep-khi-sua-chua-can-ho-chung-cu

Hai trường hợp không cần xin phép khi sửa chữa nhà chung cư

Theo Điều 6 Luật Nhà ở 2014, chủ sở hữu nhà chung cư bị nghiêm cấm “chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật, lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức, tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư”.

Điều 87 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định rõ chủ sở hữu phải được sự đồng ý của chủ đầu tư và xin phép cải tạo theo quy định của luật xây dựng khi có ý định sửa chữa, dỡ bỏ hay thêm một số hạng mục trong nhà chung cư.

Tuy nhiên, có hai trường hợp chủ sở hữu không cần xin phép khi muốn sửa chữa nhà chung cư, gồm;

  • Công trình sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình trong nhà chung cư.
  • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Hồ sơ xin phép sửa chữa nhà chung cư

Trong trường hợp cần xin phép sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư, chủ sở hữu cần chuẩn bị hồ sơ xin phép sửa chữa cho chủ đầu tư và ban quản lý, gồm: Đơn đề nghị sửa chữa cải tạo căn hộ theo mẫu có sẵn của ban quản lý tòa nhà; bản vẽ thiết kế sửa đổi theo nhu cầu của chủ nhà.

Trong trường hợp những sửa chữa thay đổi liên quan đến kết cấu hạ tầng kỹ thuật, không nằm trong phạm vi của ban quản lý có thể xét duyệt, chủ nhà cần phải xin cấp phép xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn xin phép cải tạo, sửa chữa nhà hiện có ( Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng ban hành kèm theo Phụ lục 01 Thông tư 15/2016/TT-BXD); bản cam kết tập kết thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng; bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; hình ảnh sửa chữa căn hộ; và 4 bộ bản thiết kế sửa chữa nhà chung cư.

(Nguồn tổng hợp)