Mặc dù đất không có tranh chấp, đã có Giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, đất trong thời hạn sử dụng, những trường hợp dưới đây vẫn bị cấm sang tên sổ đỏ.

nhung-truong-hop-nao-bi-cam-sang-ten-so-do

Những trường hợp không đủ điều kiện chuyển nhượng đất đai

Mua bán, tặng cho đất là một trong những giao dịch phổ biến nhất của thị trường bất động sản.

Theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất khi đảm bảo 4 điều kiện:

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, kể cả khi đã đáp ứng 4 điều kiện trên, người nhận chuyển nhượng vẫn không được phép sang tên sổ đỏ đất nếu thuộc một trong bốn trường hợp dưới đây, theo quy định cụ thể tại Điều 191 Luật Đất đai 2013.

Thứ nhất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Thứ hai, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân. Ngoại trừ  trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Chỉ có người nhận chuyển nhượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì mới đủ điều kiện để được sang tên sổ đỏ.

Thứ tư, hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Vì vậy, trước khi làm dịch mua bán nhà đất, người mua cần phải tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng thửa đất đó hay không. Nếu trong trường hợp không đủ điều kiện mà nhất quyết mua đất, người mua sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và không thể làm các thủ tục sang tên sổ đỏ.

(Nguồn tổng hợp)