UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quy định về diện tích tách thửa đất tối thiểu đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Quy định này có hiệu lực từ ngày 5/9.

TP.Huế: Diện tích đất tối thiểu sau tách thửa là 60m2

Những thay đổi về quy định tách thửa đối với đất ở đất nông nghiệp

Căn cứ theo Quy định mới được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, 60m2 là diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa tại TP.Huế. Còn đối với những phường và xã sát nhập vào thành phố kể từ tháng 4/2021 theo Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính lần lượt là 80m2 và 100m2.

Đối với các phường thuộc thị xã, các thị trấn thuộc huyện và các xã đồng bằng (trừ các địa phương: thị trấn Sịa của huyện Quảng Điền; xã Phú Hải và Phú Thuận của huyện Phú Vang là 80m2), mức diện tích sau khi tách thửa quy định là 100m2. Riêng với các xã trung du và miền núi, diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa là 150m2.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định, chiều rộng mặt tiền (theo hướng song song với đường giao thông) tối thiểu là 4m và chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5m.

Theo quy định cũ, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa tại các xác trung du và miền núi là 100m2; tại các xã đồng bằng là 70m2; tại các phường thuộc thị xã, thị trấn thuộc huyện là 60m2 và tại các phường của TP.Huế là 40m2.

Đối với đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây hàng năm (trừ đất trồng lúa), việc tách thửa đất phải đảm bảo mỗi thửa đất mới có diện tích tối thiểu khác nhau. Cụ thể, tại các xã trung du, miền núi áp dụng mức 500 m2; các xã đồng bằng áp dụng mức 400 m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã áp dụng mức 300 m2; các xã, phường thuộc thành phố Huế áp dụng mức 200 m2.

Đối với đất trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa tại các xã trung du, miền núi là 1.000 m2; các xã đồng bằng là 800 m2; các thị trấn thuộc huyện và các phường thuộc thị xã là 600 m2 và tại các xã, phường thuộc thành phố Huế là 400 m2.

Còn đối với đất lâm nghiệp, diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa là 5.000 m2. Trường hợp tách thửa đất có diện tích lớn hơn hoặc bằng 5.000m2, UBND cấp huyện sẽ phê duyệt phương án tổng mặt bằng sau khi lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng.

Đối với trường hợp tách thửa đất ở có hình thành lối đi chung, Quy định mới ban hành nêu rõ, việc tách thửa đất chỉ được thực hiện sau khi có bản vẽ tổng thể sơ đồ mặt bằng phân lô được UBND cấp huyện chấp thuận. Để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, môi trường… UBND các huyện, thị xã và thành phố sẽ soát các điều kiện về phòng chống cháy nổ, xây dựng, quy hoạch, cơ sở hạ tầng…