Để không xảy ra tình trạng sốt đất và bong bóng bất động sản, Hà nội yêu cầu công khai danh sách các dự án bất động sản đang vướng mắc về pháp lý, dự án vi phạm về xây dựng…

Sẽ công khai các dự án bất động sản vướng mắc về pháp lý tại Hà Nội

(Ảnh minh họa)

Chi tiết chỉ đạo của UBND thành phố

Các Sở ban ngành, UBND các quận, huyện thuộc TP.Hà Nội vừa nhận được văn bản của Ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ban hành về việc yêu cầu thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở ban ngành trực thuộc phải đánh giá, lập, điều chỉnh bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản.

Sở Xây dựng được lãnh đạo UBND thành phố giao nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các dự án không thực hiện bảo lãnh; các dự án chậm tiến độ do có vướng mắc về vấn đề pháp lý, các dự án bất động sản có vi phạm về xây dựng; các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản; công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng cần kiểm tra các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở cho người dân; các dự án chậm tiến độ, chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình nhà ở xã hội. Đối với những dự án nhà ở sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách; trường hợp dự án nhà ở sinh viên khai thác không hiệu quả thì báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển đổi sang làm nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Đối với công tác quản lý vận hành, phòng chống cháy nổ tại các toà nhà chung cư phải phối hợp với cơ quan công an tăng cường theo dõi. Đồng thời, căn cứ theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao cần triển khai xây dựng và phê duyệt đề án "An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội".

Đối với các chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất dự án, UBND TP.Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời.

Đối với các chủ đầu tư chưa thực hiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư theo quy định, lãnh đạo UBND thành phố giao Công an thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý.