Mới đây, UBND TP.HCM vừa ký Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cho các nhóm cụ thể trên địa bàn thành phố.

TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

Hệ số điều chỉnh giá đất là 1,5 lần giá đất do UBND thành phố quy định và công đối với nhóm 1: Nhóm hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 điều 2 Nghị định 01/2017, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất

Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tuỳ theo mục đích sử dụng đất và khu vực đối với nhóm 2 là các trường hợp: xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê; xác định đơn giá thuê đất hằng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định đơn giá thuê đất hằng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai. Theo đó, khu vực 1 có hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất và khu vực 5 có hệ số điều chỉnh giá đất thấp nhất.

Đối với nhóm 3 gồm các trường hợp: hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 điều 172 Luật Ðất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 101, khoản 4 điều 102 Nghị định 151/2017; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê thì hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng theo khu vực: hệ số điều chỉnh giá đất là 2,5 lần đối với khu vực 1; hệ số điều chỉnh giá đất là 2,3 lần đối với khu vực 2; hệ số điều chỉnh giá đất là 2,1 lần đối với khu vực 3; hệ số điều chỉnh giá đất là 1,9 lần đối với khu vực 4 và hệ số điều chỉnh giá đất đối với khu vực 5 là 1,7 lần.

Trong đó, khu vực 1 bao gồm các Quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 1, 3, 4, 5, 10 và 11; Khu vực 2 gồm các quận Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 6, 7 và thành phố Thủ Đức; khu vực 3 gồm các quận Tân Bình, quận 8 và 12; khu vực 4 gồm các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi và Bình Chánh; còn khu vực 5 gồm huyện Cần Giờ.