Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị ưu tiên đầu tư các dự án trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2021 - 2030.

Đầu tư 50.690 tỷ đồng trong 5 năm tới cho giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Đầu tư mạnh về hạ tầng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Giao thông Vận tải mới đây vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 5 quy hoạch chuyên ngành quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, để đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030, các dự án thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị ưu tiên đầu tư, nâng tỷ trọng vốn đầu tư theo dân số từ 71,55% lên thành 129,21% so với bình quân chung cả nước.

Các tuyến đường bộ cao tốc được Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị đầu tư gồm: Hồng Ngự - Trà Vinh; Hà Tiên – Rạch Giá; Cần Thơ – Cà Mau; Cao Lãnh – Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Trần Đề); Mỹ An – Cao Lãnh; đầu tư khu bến cảng Trần Đề - Sóc Trăng và chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Ngoài các tuyến đường bộ kể trên, 3 tuyến đường thuỷ nội địa gồm: Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau; sông Hàm Luông; kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền cũng được Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị nâng cấp. Đồng thời, nâng cao tĩnh không các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) và phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía nam

Dự kiến, tổng số vốn mà Bộ Giao thông Vận tải sẽ nhận được từ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2021 – 2030 là 252.694 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 221.428 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 31.267 tỷ đồng.

Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến vốn dành cho phát triển giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Bộ phân bổ là 50.690 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng số vốn được phê duyệt để hỗ trợ đầu tư một số dự án đường bộ cao tốc trọng điểm theo hình thức đối tác công-tư PPP và các dự án trọng điểm thuộc các chuyên ngành khác.