UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh mục 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021, trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp.

Phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021 tại Quảng Nam

Năm 2021, Quảng Nam sẽ phát triển nhiều dự án nhà ở

Danh mục 100 dự án phát triển nhà năm 2021 tại tỉnh Quảng Nam vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Hồ Quang Bửu ký quyết định phê duyệt. Được biết, trong số 100 dự án này có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Diện tích đất ở để phát triển các dự án này khoảng 787 ha.

Một số dự án nằm trong danh mục 100 dự án nhà ở vừa được phê duyệt như: dự án khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc - Bình Minh, xã Bình Minh với diện tích 99ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 237,97 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87,56 ha; dự án phát triển nhà ở trong Khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280 ha…

Đối với những dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã lập tờ trình trình Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, thông qua danh mục dự án thu hồi đất; đồng thời tổng hợp hồ sơ của các nhà thầu tham gia để trình Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đang nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã lập tờ trình trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án. Thông qua đó làm cơ sở để thực hiện các thủ tục chấp nhận thủ tục đầu tư, thủ tục giao đất thực hiện dự án…

Theo ý kiến của HĐND tỉnh Quảng Nam tại Nghị quyết số 29/NQHĐND ngày 19/4 và quy định của pháp luật về nhà ở, Sở Xây dựng có trách nhiệm  khẩn chương  hoàn hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi phê duyệt. Đồng thời, lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025…