Quyết định số 32/2020 về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao vừa được Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Nguyễn Thành Phong ký quyết định ban hành.

TP.HCM: Ban hành đơn giá thuê đất hàng năm trong Khu Công nghệ cao

Chi tiết đơn giá thuê đất hàng năm trong Khu Công nghệ cao

Căn cứ theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá cho thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM được quy định như sau:

  • Đối với đất có mục đích sử dụng là kinh doanh thương mại, dịch vụ thì mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là 1,3%.
  • Đối với đất công có mục đích kinh doanh thì mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là 1%.
  • Đối với đất thuê là đất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất sử dụng mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ), đất sản xuất thì mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cũng là 1%.

Quy định về mức tỷ lệ phần trăm này có hiệu lực từ ngày 31/12/2020. Ngoài ra, mức tỷ lệ phần này trăm này cũng được áp dụng đối với các hồ sơ thuê đất phát sinh từ ngày 01/01/2020 đến ngày quyết định có hiệu lực.

Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao năm 2020 ước đạt 19 tỷ USD, tính đến thời điểm hiện tại đạt 95% so với kế hoạch. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư kế hoạch đặt ra trong năm 2020 là 550 triệu đồng, tuy nhiên chỉ đạt khoảng 100 triệu USD, đạt 18,2%. Tuy nhiên, tiềm năng tăng vốn đầu tư của các dự án hiện hữu tại đây là khá lớn, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đóng góp khoảng 10% GRDP của Thành phố