Một trong những nhiệm vụ quan trọng đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng Tiên Yên cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, trung tâm văn hoá giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc.

tien-yen-no-luc-de-tro-thanh-do-thi-loai-iii

Tiên Yến phấn đấu lên đô thị loại III vào năm 2030

Theo đó, để đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại III, huyện Tiên Yên đã không ngừng nỗ lực trong thời gian qua. Cụ thể, huyện đã chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình động lực, trọng điểm; phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh; nâng cấp 6 đơn vị hành chính cơ bản đạt tiêu chí phường; làm tiền đề quan trọng tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên có chức năng tổng hợp – liên kết vùng; mở rộng phát triển cho KKT Vân Đồn và khu vực Đông Bắc.

Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, gia tăng dân số cơ học cho toàn đô thị, phấn đấu đến năm 2030, huyện có trên 73.800 người.

Đầu tư, hoàn thiện các chợ đối với thị trấn và 5 xã, kêu gọi đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị… theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Khai thác tiềm năng du lịch các di tích lịch sử văn hoá. Quảng bá các sản vật và món ăn hấp dẫn của địa phương.

Kêu gọi đầu tư, thu hút vốn đầu tư đối với các khu công nghiệp, điểm công nghiệp. Phát triển khu công nghiệp Tiên Yên tại phía Đông xã Tiên Lãng, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch với các loại hình như sản xuất hàng tiêu dùng, diện tử, chế biến nông, lâm sản thực phẩm. Phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, các điểm sản xuất địa phương tại các xã Yên Than, Hải Lạng, Đông Hải , Đông Ngũ.

Kêu gọi đầu tư phát triển các khu đô thị kết hợp dịch vụ dọc theo các trục: Đường QL18A từ đầu cầu Ba Chẽ thuộc xã Hải Lạng đến hết địa phận xã Đông Hải; đường QL18C từ khu vực Đồng Và - xã Yên Than đến trung tâm thị trấn Tiên Yên; đường QL4B từ khu vực Tài Tùng - xã Yên Than đến khu vực cảng Mũi Chùa - Tiên Lãng; từ trung tâm Tiên Lãng đến khu Hà Tràng Đông - xã Đông Hải.

Xây dựng hệ thống các trường học, trường đào tạo nghề, trường cao đẳng tại các khu đô thị mới. Nâng cấp trang thiết bị dùng cho học tập. Đầu tư phát triển các công trình giao thông quan trọng kết nối thị trấn Tiên Yên với các địa phương lân cận, phát triển các tuyến đường kết nối đô thị với nông thôn.

Nhờ những nỗ lực trên, huyện Tiên Yên đã đạt được những thành tựu và phát triển nhất định. Hầu hết hệ thống công trình cơ quan trụ sở cấp huyện đã khá hoàn chỉnh và đồng bộ về hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang, kết hợp các dự án phát triển đô thị trên địa bàn đã được triển khai.

Năm 2020, huyện Tiên Yên đã đạt tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu trở thành thị xã giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, huyện Tiên Yên sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III.

Theo ông Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, để đưa huyện Tiên Yên trở thành thị xã đô thị loại III, trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế vùng phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phát triển đô thị tại huyện.

(Tổng hợp bởi odt.vn)