Trong văn bản chỉ đạo mới đây, Thủ tướng giao các cơ quan cấp Bộ và ngang Bộ nhanh chóng xử lý các kiến nghị của thành phố Đà Nẵng về nhiều lĩnh vực như đất đai, giao thông, tài chính…

Thủ tướng chỉ đạo như thế nào sau loạt kiến nghị của Đà Nẵng?

Báo cáo trước ngày 20/02/2021

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng vừa ký ban hành một loạt công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xử lý hàng loạt ý kiến các địa phương, trong đó có ý kiến của thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý kiến nghị về nghiên cứu, xử lý kiến nghị cho phép thành phố Đà Nẵng sớm áp dụng chính sách kéo dài thời gian trả nợ tiền sử dụng đất thêm 1 năm đối với quy định ghi nợ, thu nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019.

Giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đà Nẵng xung quanh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đó là dự án nâng cấp và mở rộng tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Túy Loan đến tỉnh Quảng Nam (Km 24+633 - Km 32+185); dự án đầu tư xây dựng cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn Hòa Liên - Túy Loan (Km 66 - Km 77+550); dự án xây dựng ga hàng hóa với công suất từ 80.000 - 100.000 tấn/năm và mở rộng ga hành khách T1 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông xử lí những kiến nghị sau: Sửa đổi chính sách thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trong Khu công nghệ thông tin tập trung để phù hợp với mục II tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ tại Việt Nam.

Giao Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng nghiên cứu, trả lời về việc: Ban hành Nghị định, quy định hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung toàn thành phố đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; quy định chi tiết và biện pháp thi hành thi hành Điều 8 Nghị quyết 119/2020/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị;

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí nguồn vốn đối với những phương án đã được Chính phủ và Bộ thống nhất. Đây là cơ sở để Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị khác có liên quan để triển khai các bước tiếp theo tại dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung).

Đồng thời Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch đầu tư cũng có trách nhiệm xem xét kiến nghị nới lỏng thời gian thực hiện và giải ngân với các dự án được bố trí vốn năm 2019, năm 2020 nhưng vì dịch bệnh Covid-19, thiên tai mà phải kéo dài sang năm 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành trả lời địa phương cũng như gửi văn bản tới Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/02/2021. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền đề nghị báo cáo để Thủ tướng xem xét.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - ông Lê Trung Chinh đã nêu ra những vướng mắc, tồn đọng tại địa phương trong năm 2020 và kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm có giải pháp.