Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND tỉnh Phú Yên chuyển đổi mục đích sử dụng của 65,25 ha từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng cho 65ha đất tại tỉnh Phú Yên

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chuyển đổi

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ký ngày 13/4/2015 và theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ký ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi 65,25 ha đất trồng lúa ở huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên sang đất phi nông nghiệp.

Trước đó, Bộ Tài nguyện & Môi trường đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng chính phủ đề nghị cho chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo tìm hiểu được biết dự án có quy mô gồm, hồ chứa nước có dung tích 34,8 triệu m3, một đập đất, tràn xã lũ, hệ thống kênh tưới dài 55km. Sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần tưới 2.500ha, bổ sung 800 ha mặt nước nuôi thuỷ sản... giảm lũ, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn khu vực.

(Nguồn Tổng hợp)