Sở Kế hoạch Đầu tư là một cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, nắm giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Vậy bạn có biết thời gian làm việc của Sở Kế hoạch Đầu tư bắt đầu tư bao giờ không? Hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua bài viết dưới đây của bất động sản ODT

thời gian làm việc của sở kế hoạch đầu tư

Chức năng của Sở Kế hoạch Đầu tư 

Sở Kế hoạch Đầu tư là một cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: 

 • Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 
 • Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố;
 • Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;
 • Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; 
 • Đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; 
 • Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;
 • Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; 
 • Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định. 

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu tư gồm: Lãnh đạo sở, các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

Trong đó, lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và không quá ba Phó Giám đốc:

 • Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; 
 • Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;
 • Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chuỷ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;
 • Căn cứ vào quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

thời gian làm việc của sở kế hoạch đầu tư

Cơ cấu tổ chức: 

 • Văn phòng 
 • Thanh tra 
 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng tổng hợp, quy hoạch; Phòng đăng ký kinh doanh; Phòng kinh tế ngành; Phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Phòng kinh tế đối ngoại; Phòng khoa giáo, văn xã; Phòng doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch Đầu tư 

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh trên cả nước đều làm việc theo giờ hành chính nhà nước.

 • Thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
 • Thời gian làm việc buổi chiều từ 13h00 đến 17h00

Cơ quan sẽ không làm việc vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước. 

Hi vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin hữu ích về thời gian làm việc của Sở Kế hoạch Đầu tư. Cảm ơn bạn đã theo dõi.