Đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá là Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát vừa đưa thông tin về các lô đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa vào ngày 9/1/2020.

thong-bao-ban-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-thi-xa-ayun-pa-tinh-gia-lai-ngay-912020

Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Tổng số lô đất bán đấu giá: 05 lô Khu A (Lô: 30, 31, 32, 35, 36)

Tổng diện tích đất bán đấu giá: 752,5 m2

Tổng giá khởi điểm: 1.907.965.000 đồng

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

Thời hạn giao đất: Lâu dài

Hình thức thu tiền: Thu tiền một lần

Địa chỉ đất đấu giá: Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Tổng số lô đất bán đấu giá: 04 lô (Lô: 2, 3, 4, 31)

Tổng diện tích đất bán đấu giá: 551,2 m2

Tổng giá khởi điểm: 2.291.476.000 đồng

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

Thời hạn giao đất: Lâu dài

Hình thức thu tiền: Thu tiền một lần

Địa chỉ đất đấu giá: Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Các đối tượng tham gia đấu giá gồm hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013. Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày ngày 15/12/2019 đến 11 giờ ngày 03/01/2020 (Trong giờ hành chính) tại Khu dân cư tổ 01, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Khu dân cư tổ thông tuyến đường Ngô Mây – đường Kpă Klơng, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Hồ sơ tham gia đấu giá được phát và nhận từ ngày 13/12/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 06/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Các đối tượng tham gia đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ gồm có giấy tờ chúng minh tư cách chủ thể tham gia đấu giá, cam kết thực hiện đúng quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, văn bản, quyết định của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiền phí tham gia đấu giá sẽ tùy thuộc vào giá khởi điểm của từng lô đất. Cụ thể, giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ; giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng là 500.000 đồng/hồ sơ.

(Nguồn tổng hợp)