Quyết định 79/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành, quy định chi tiết định mức chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng. Vậy nội dung Quyết định 79 có những thay đổi nổi bật nào so với văn bản mà nó thay thế là quyết định 957? Bài viết dưới đây của bất động sản ODT sẽ giải đáp mọi câu hỏi xung quanh vấn đề này.

Quyết định 79/QĐ-BXD và những thay đổi đáng chú ý

1. Thay đổi về phạm vi áp dụng

Khác với ngôn ngữ giao tiếp hay văn bản hành chính thông thường, việc đổi câu chữ thôi cũng đủ khiến nội dung thay đổi. Có khi chỉ cần thay thế một từ thôi là quy định có thể thắt chặt hơn hoặc lỏng lẻo hơn. Thành ra, khi nói về những thay đổi đáng chú ý trong Quyết định 79/QĐ-BXD thì không thể không nhắc đến phạm vi áp dụng.

Cụ thể, quy định cũ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan “tham khảo”. Trong khi đó, Quyết định 79 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan “xác định “. Như vậy thì đối tượng áp dụng có sự thay đổi rõ ràng, có phần ràng buộc hơn, thay vì chỉ mang tính chất tham khảo.

2. Thay đổi về định mức quản lý dự án

Định mức về chi phí quản lý dự án trong Quyết định 79/QĐ-BXD cũng có những điều chỉnh nhất định. Theo đó, tỷ lệ định mức trong phần kết cấu tổng thể tăng lên khá nhiều. Đây là điều khá hợp lý để thống nhất với Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 32. Ngoài ra, nó cũng phù hợp với sự biến động giá cả thị trường, giúp người lao động an tâm hơn khi tham gia công việc.

Một điểm thay đổi nữa là giảm mức chi phí tối thiểu lập báo cáo kinh tế kĩ thuật. Quyết định 957 xác định chi phí này không thấp hơn 10 triệu đồng. Thì nay ở quy định mới, con số đã giảm xuống còn không dưới 5 triệu đồng. Kèm theo đó là việc xác định dựa trên Gxd+Gtb.  

3. Thay đổi về chi phí thiết kế công trình xây dựng 

Chi phí thiết kế xây dựng trước kia căn cứ theo dự toán của từng công trình. Nhưng tại quyết định 79 của bộ xây dựng thì tính toán dựa theo chi phí xây dựng trong Tổng mức đầu tư được duyệt. Nhìn chung đây là một thay đổi nhỏ nhưng rất phù hợp với tình hình thực tế.

Nghiên cứu kĩ hơn quyết định 79/qđ-bxd sẽ thấy, Bộ Xây dựng còn:

  • Bỏ định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả
  • Bỏ định mức chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án.
  • Thêm định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kĩ thuật
  • Điều chỉnh hệ số 1,2

Chủ đầu tư cần nắm rõ thay đổi này để thực hiện thủ tục một cách chính xác, bảo đảm quyền lợi của mình.

4. Thay đổi phương pháp tính dự toán chi phí

Quyết định 79/qđ-bxd áp dụng phương pháp tính dự toán chi phí tư vấn mới như sau:

TT

Khoản mục chi phí

Din giải

1

Chi phí chuyên gia

 

2

Chi phí quản lý

Xác định theo tỷ lệ % chi phí chuyên gia

3

Chi phí khác

 

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

6% x (Ccg+Cql)

5

Thuế giá trị gia tăng

% x (Ccg+Cql+TN+Ck)

6

Chi phí dự phòng

% x (Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)

 

Tổng cộng:

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

Trong đó:

Chi phí quản lý: Quy định rõ ràng tỷ lệ 55%, 50%, 45% khi chi phí chuyên gia lần lượt là dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Thu nhập chịu thuế tính trước: Đã bỏ áp dụng với “Chi phí khác” so với quyết định cũ.

Chi phí dự phòng: Xác định tối đa không quá 10% (có thể từ 0-10%) so với toàn bộ các khoản chi phí. Trong khi đó, quyết định 957 thì áp dụng cố định ở mức 10%.

Trên đây là toàn bộ tóm tắt của bất động sản ODT về Quyết định 79/QĐ-BXD và những thay đổi đáng chú ý. Văn bản liên quan trực tiếp đến những người đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, triển khai dự án. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc của bạn.