Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP.HCM vừa được Sở tài nguyên và môi trường gửi tờ trình lên UBND TP.HCM với mục đích lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi năm 2021.

Tăng hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại TP.HCM

Chi tiết hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Theo nội dung tờ trình mà Sở Tài nguyên và môi trường gửi UBND TP.HCM về hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Cụ thể, đối với đất phi nông nghiệp, đất ở vị trí 1 gồm: Đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất. Hệ số tại các quận 1, 3, 5, 6, 7 là K=4,5. Hệ số tại quận 11 là K=5. Hệ số tại quận 12 là K=12. Hệ số tại quận 10 là 6. Hệ số tại quận 4, 8, Phú Nhuận, Tân Bình là K=5,5. Quận Bình Thạnh có hệ số K=4. Hệ số tại quận Bình Tân, huyện Bình Chánh là 6,5. Hệ số tại TP. Thủ Đức, quận Tân Phú là 7,5. Hệ số tại quận Gò Vấp là K=8,5.

Hệ số tại các huyện như sau: Huyện Củ Chi là 13, huyện Cần giờ là 9 huyện Hóc Môn là 11, huyện Nhà Bè là 8.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì là đất thương mại, dịch vụ tính bằng 80% giá đất ở liền kề. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất sử dụng có mục đích kinh doanh, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp tính bằng 60% giá trị đất ở liền kề. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất tôn giáo tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Đối với đất nông nghiệp, Sở sẽ chia theo vị trí: Vị trí 1 là tiếp giáp lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m; Vị trí 2 là không tiếp giáp đường trong phạm vi 400m; Vị trí 3 là các vị trí còn lại. 

Đất nông nghiệp theo khu vực gồm: Khu vực 1 gồm: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh thì đất nông nghiệp thuần có hệ số K=30; đất không đủ điều kiện công nhận đất ở; đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa đất ở có hệ số K=35.

Khu vực 2 gồm: Quận 7, 12, Bình Tân, TP. Thủ Đức thì đất nông nghiệp thuần K=20; đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa đất ở có K=25.

Khu vực 3: Huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè thì đất nông nghiệp thuần có K=15; đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa đất ở có hệ số K=20.

Khu vực 4 là huyện Cần Giờ thì đất nông nghiệp thuần có K=10; đất nông nghiệp mặt tiền đường, đất thuộc khu dân cư hiện hữu và đất cùng thửa đất ở có K=15.

Các dự án có điều kiện hạ tầng kỹ thuật và kinh tế tương đồng đã được UBND TP phê duyệt trong khoảng thời gian không quá 1 năm, UBND TP. Thủ Đức, UBND quận, huyện được phép rà soát, cân đối trong quá trình thực hiện, tùy vào điều kiện cụ thể của từng dự án để điều chỉnh hệ số cho phù hợp với giá chuyển nhượng để lấy ý kiến người dân đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.