Từ đầu năm 2021 đến nay, tại nhiều địa phương trên toàn quốc, giá đất bỗng dưng tăng đột biến, hình thành nên những cơn sốt “ảo”. Trước thực trạng đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác quản lý.

Ghìm cơn sốt đất đang lan khắp cả nước, Bộ TN&MT ra văn bản khẩn

Sốt đất “ảo” từ Bắc vào Nam

Công văn số 1454/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 30/3/2021 liên quan đến vấn đề tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất có nêu rõ: Trong thời gian gần đây, giá đất tại một số địa phương, khu vực có dấu hiệu tăng đột biến, tạo nên hiện tượng sốt “ảo”. Điều này đã gây những tác động trực tiếp đến công tác triển khai dự án đầu tư và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các sở ngành liên quan, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản. Đặc biệt là những dự án bất động sản hình thành trong tương lai.

Cùng với đó, để đảm bảo việc chuyển nhượng dự án bất động sản, việc đưa bất động sản vào kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định về kinh doanh bất động sản, đất đai, đầu tư thì hoạt động môi giới bất động sản cũng cần được kiểm tra, chấn chỉnh thủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Để người dân nắm được các thông tin thông tin về dự án, tránh để giới đầu cơ lợi dụng nhằm đẩy giá đất lên cao Bộ Tài Nguyên và Môi trường còn yêu cầu các đơn vị liên quan công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch phải thực hiện. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp quản lý kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt sau quy hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các cơ quan cần xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư hoặc không đưa đất vào sử dụng; Quản lý chặt chẽ việc tách thửa đất; Thực hiện nghiêm quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất… để tránh tình trạng thổi giá bất động sản, kiểm soát tốt các giao dịch ảo và để tránh thất thoát thuế. Ngoài ra, cần có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về kinh doanh bất động sản, đầu tư, đất tư… kịp thời.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2021.