Báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 10 tháng năm 2020, có 591 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký mới tăng thêm khoảng 8,3 tỷ USD đổ vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước.

Sau 10 tháng, vốn FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 8 tỷ USD

Tổng vốn lũy kế đạt khoảng 198 tỷ USD

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn cho biết, lũy kế tổng số dự án FDI vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trên cả nước đạt 10.055 dự án và tổng vốn đăng ký lũy kế đạt khoảng 198 tỷ USD. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%.

Đối với cá dự án đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trên cả nước lũy kế đạt 9.845 dự án và tổng vốn đầu tư lũy kế khoảng 2,34 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46%.

Tính riêng 10 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm của các dự án đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trên toàn quốc đạt khoảng 125,4 nghìn tỷ đồng, thu hút được 555 dự án.

Cụ thể hơn, tính đến hết tháng 10/2020, có 369 khu công nghiệp được thành lập trên phạm vi cả nước (bao gồm cả các khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 113,3 nghìn ha. Trong đó, có 73,6 nghìn ha là diện tích đất công nghiệp để cho thu, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên.

Được biết, 369 khu công nghiệp được thành lập mới trải dài trên 61 tỉnh, thành phố nhưng chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm như: TP.HCM, Hà Nội,  Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, TP. Hải Phòng, Bắc Ninh, Bạc Liêu… nhằm phát huy tốt lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của các vùng.

Đối với các khu kinh tế ven biển, quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 19 khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 871,5 nghìn ha (kể cả diện tích mặt biển). Trong đó, diện tích đất liền khoảng 582,3 nghìn ha (chiếm 1,75% diện tích đất cả nước).

(Tổng hợp bởi odt.vn)