Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, tỉnh Quảng Ninh sẽ cương quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

quang-ninh-thu-hoi-cac-duan-cham-tien-do-vi-pham-phap-luat

Thu hồi các dự án chậm tiến độ tại Quảng Ninh

Các dự án bị thu hồi do chậm tiến độ gồm 37 dự án đã quá hạn nghiên cứu cần xử lý, hủy chủ trương chấp thuận địa điểm nghiên cứu; 19 dự án chậm tiến độ trên 5 năm; và 11 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất không xác định được mốc thời gian.

Ngoài ra, trong 42 dự án đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật, chậm tiến độ, nay đã có 21 dự án các chủ đầu tư vẫn đang quản lý, 21 dự án đã giao cho nhà đầu tư khác hoặc tiếp tục thực hiện, phải làm rõ thực trạng sử dụng đất hiện nay để có hướng xử lý dứt điểm trong năm 2020.

Tỉnh Quang Ninh cần siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất yêu cầu 6 chủ thể là UBND các địa phương cấp huyện, cấp xã, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban Hỗ trợ và Xúc tiến Đầu tư sẽ đưa vào diện giám sát trực tiếp, thường xuyên, nếu xuất hiện dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong điều hành.

Đồng thời, thống nhất các chủ trương lớn thực hiện thời gian tới, đó là: Đối với các dự án vi phạm, chậm tiến độ, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục làm rõ nguyên nhân của từng dự án đã được giao đất, cho thuê đất.

Đối với từng trường hợp như dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa giao đất; dự án đã đấu thầu chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đã chấp thuận địa điểm cho nghiên cứu qua rà soát là chậm tiến độ, vi phạm, tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý thu hồi, huỷ chủ trương của từng trường hợp vi phạm.

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra truy tố, xét xử cần áp dụng động bộ tất cả các chế tài và đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển nhanh, bền vững trên địa bàn.

Mặc dù trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã kiên quyết trong các dự án chậm tiến độ để thu hồi đất theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đến nay công tác giao đất, thu hồi đất còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, rà soát chưa phản ánh đúng thực tết; tình trạng lấn chiếm sử dụng đất, sử dụng sai mục đích.

(Tổng hợp bởi odt.vn)