Quyết định 33 về tách thửa ở TP.HCM áp dụng với đối tượng nào? Gồm những quy định nào? Dưới đây, Bất động sản ODT sẽ giúp bạn tìm hiểu về quyết định này. 

1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị ở TP.HCM theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai. 

Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

  • Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa
  • Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
  • Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất
  • Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng theo Quyết định 33 về tách thửa

Quyết định 33 về tách thửa ở TP.HCM được ban hành vào năm 2014 theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND quy định các đối tượng áp dụng như sau:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất. 
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa đất theo quy định của pháp luật. 

3. Quy định cụ thể đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị 

3.1. Các trường hợp không được tách thửa 

  • Khu vực bảo tồn đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định của pháp luật. 
  • Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định tại Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng.
  • Đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt. 

3.2. Các trường hợp được tách thửa 

các trường hợp được tách thửa

Đối với các trường hợp không thuộc những trường hợp trên thì được tách thửa nhưng cần đảm bảo các điều kiện sau.

Tại các khu vực 1, gồm quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, và Tân Bình, diện tích tối thiểu đất ở chưa có nhà là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 mét. Đất có nhà hiện hữu với diện tích tối thiểu là 45m2, chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 mét tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 mét. Đối với diện tích đất có nhà hiện hữu có diện tích tối thiểu là 36m2 thì chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 mét tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20 mét. 

Tại khu vực 2, gồm các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và thị trường các huyện được quy hoạch đô thị hoá thì diện tích đất ở chưa có nhà cần lớn hơn hoặc bằng 80m2, chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5 mét. Với đất có nhà hiện hữu, diện tích tối thiểu cần đạt là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 mét.

Tại khu vực 3, gồm các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ (ngoại trừ các thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hoá thuộc huyện), diện tích tối thiểu của đất ở chưa có nhà là 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7 mét. Diện tích tối thiểu của đất có nhà hiện hữu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5 mét. 

Ngoài ra, khi tách thửa cần đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.