Ngoại tình là hành vi vi phạm nghĩa vụ vợ chồng; do đó khi ly hôn, người ngoại tình sẽ gặp bất lợi trong việc phân chia tài sản.

bat-loi-trong-phan-chia-tai-san-doi-voi-nguoi-ngoai-tinh

Người ngoại tình được phân chia tài sản như thế nào khi ly hôn?

Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”.

Do đó, ngoại tình là hành vi vi phạm nghĩa vụ “chung thủy” của vợ chồng trong hôn nhân.

Khi ly hôn, pháp luật sẽ chia tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc chia đôi. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân chia còn tình các yếu tố như:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng      

Mặc dù, pháp luật không quy định người ngoại tình không được phân chia tài sản. Nhưng trong trường hợp có chứng cứ chứng minh vợ/chồng ngoại tình, thì người bị vợ/chồng phụ bạc có quyền yêu cầu được phân chia tài sản nhiều hơn.

Tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia bằng hiện vật hoặc chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Ngoài ra, tài sản riêng được hình thành trước khi kết hôn sẽ thuộc sở hữu của người đó sau khi ly hôn.

(Nguồn tổng hợp)